Boräntor

Boräntor syftar oftast till den ränta som bankerna har på de bostadslån som de erbjuder. Att ta ett bostadslån innebär att du sätter din bostad som säkerhet gentemot banken – och tack vare den säkerheten är räntorna på ett bostadslån generellt sett lite lägre.

Reporäntan påverkar boräntor

När du lånar pengar från din bank, lånar din bank i sin tur pengar ifrån en centralbank. Centralbanken tar, precis som din bank gör, en ränta på de lånade pengarna. Centralbankens ränta kallas reporänta, eller styrränta, och är precis samma sak som din ränta gentemot din egen bank. Att reporäntan även kallas för styrränta beror helt enkelt på att den styr i sin tur den slutgiltiga räntan på ditt lån – om styrräntan höjs, höjs även din ränta. På grund av detta kan din ränta aldrig bli längre än reporäntan eftersom din bank då skulle gå med förlust.

Boräntor sätts efter dina ekonomiska förutsättningar

Det finns fler faktorer som påverkar den boränta som banken sätter för ditt lån. När du ansöker om ett lån får du fylla i ett formulär där du får uppge din inkomst, anställningsform, skulder och eventuell förmögenhet, och banken låter även göra en kreditupplysning på lånesökaren. Alla dessa faktorer påverkar sedan hur hög räntan för ditt lån kommer att bli.

Baserat på kreditupplysningen, samt de uppgifter du lämnat, gör banken en bedömning av din trovärdighet för att betala tillbaka bolånet. Om det finns en risk för att du inte kommer att kunna betala tillbaka lånet blir boräntan högre, och om du istället bedöms kunna betala tillbaka lånet blir boräntan lägre.

Se vilka boräntor bankerna erbjuder

Använd Riksbankens prognos för att förutse storleken på boräntor

Riksbanken är Sveriges centralbank och den som sätter reporäntan för de svenska bankerna. På sin hemsida publicerar Riksbanken prognoser för bland annat inflation, styrränta och BNP, och ska du ta ett lån kan det vara en god idé att se över denna information som finns, för att kunna få en uppfattning om hur boräntorna eventuellt förändras i framtiden.

Ingen kan dock garantera hur dessa faktorer kommer att se ut i framtiden, men det går att göra kvalificerade uppskattningar.

Jämför bankerna för att hitta den billigaste boräntan

Något som är bra att veta när det kommer till att ansöka om bostadslån, är att alla Sveriges banker lånar till samma reporänta. Men alla banker erbjuder inte bostadslån för samma boräntor. Det är därför viktigt för dig som planerar att ansöka om ett bostadslån att gå igenom och jämför bankernas erbjudanden.

De flesta stora bankerna erbjuder exempel på sina boräntor på sina hemsidor, men kom ihåg att dessa ränteexempel är just exempel och att den exakta räntan för dig endast kan fås genom att banken får göra sin enskilda bedömning av dig som låntagare.