Bostadslån med borgensman

En borgensman är en person som går i god för att betala tillbaka din skuld om du själv inte kan betala. Att ha en borgensman när man ansöker om ett bostadslån är ganska ovanligt idag, men var desto vanligare förut då föräldrar gick i god för sina barn genom att vara borgensman för deras bostadslån.

Därför är bostadslån med borgensman inte längre vanligt

I en intervju med Privata Affärer berättade Michael Skytt, bostadslånechef hos Nordea, att bankerna idag kräver mer aktivitet från den som tidigare trädde in som borgensman, och att alternativet till att vara borgensman kan vara att man istället går in som medlåntagare till bostadslån. Men det finns fler alternativ till att ta bostadslån med borgensman. Hör av dig till din bank och fråga om du är osäker på vad just de erbjuder.

Skillnaden på borgensman och borgenär

Om man inte är van att diskutera bostadslån och begrepp på daglig basis är det lätt att blanda ihop termerna. Här kommer en liten förklaring på vad som är skillnaden mellan en borgensman och en borgenär. En borgensman är den person som går in och betalar tillbaka lånet om låntagaren själv inte kan göra det. Detta var vanligare förr när föräldrar gick in som borgensmän åt sina barn när de ansökte om bostadslån. Borgenären är den som lånar ut pengar, och är oftast en bank. Gäldenären är låntagaren, som gör sig skyldig till att betala tillbaka det lån den ansökt om.

Enkel borgen och proprieborgen – två olika sorters borgensman

Man kan avtala om bostadslån med borgensman på två sätt: enkel borgen och proprieborgen. En enkel borgen innebär att den som tagit på sig att vara borgensman blir skyldig att betala den uteblivna skulden först när låntagaren inte har någon möjlighet att betala tillbaka lånet. Vid detta laget har vanligtvis låntagarens privata egendomar utmätts.

Proprieborgen innebär att de båda parterna, låntagare och borgensman, har samma ansvar för att betala av bostadslånet. Om låntagaren inte kan betala av skulden på bostadslånet har banken alltså rätt att vända sig till borgensmannen direkt, och denne blir då betalningsskyldig.

Jämför räntor på bostadslån