Att ha ett bostadslån med räntetak innebär att du betalar en försäkringspremie för att banken ska garantera dig att din rörliga ränta för ditt lån aldrig går över en viss förutbestämd nivå. Genom att ha en rörlig ränta på ditt lån får du ta del av räntesänkningar när räntan för ditt lån sjunker, och är samtidigt garanterad att räntan inte går över en viss nivå.

Varför bostadslån med räntetak är bra

Att ha ett räntetak på ditt bostadslån fungerar som en säkerhet för dig som låntagare. Det underlättar för dig att planera din framtida ekonomi, då du vet att räntan aldrig kommer att överstiga en viss nivå, och sjunker räntan så innebär det att du sparar pengar.
Vid ansökan om ett bostadslån med räntetak binder du upp dig till det avtalet under en viss period. Precis som du gör när du tar ett lån till fast ränta. Om du tror att räntan för ditt bostadslån kommer att svänga mycket framöver kan det vara fördelaktigt för dig att ansöka om bostadslån med räntetak.

Hitta bästa bolånet med räntetak
  • Personlig handläggare som hjälper dig
  • Jämför flera banker med en ansökan
  • Kostnadsfri och ej bindande ansökan

Nackdelar med bostadslån med räntetak

Att ha ett räntetak på ditt bostadslån innebär som sagt fördelar i form av att du får ta del av både en rörlig och en fast ränta. Samtidigt innebär det att du har samma nackdelar som för respektive ränta och inte har samma möjlighet att flytta eller lösa ut ditt bostadslån. Vill du flytta ditt bostadslån med räntetak kan du i vissa fall behöva betala premien för hela den ansökta perioden.

Värt att vara medveten om är dessutom att räntetaket för ditt bostadslån innebär att den högsta möjliga och den lägsta möjliga räntan som ingår i ditt avtal kommer att vara något högre än den ränta du skulle ha fått om du bundit dig till antingen en rörlig eller en fast ränta.

Viktigt att vara medveten om är att räntesatserna du får i premien för ett bostadslån med räntetak, ger ett större spann för din ränta än om du bundit ditt bostadslån till antingen en fast eller en rörlig ränta. Detta betyder att din högsta samt din lägsta möjliga nivå för räntan kommer att vara högre än om du bundit ditt lån till en fast ränta. Och även om räntan sjunker till sin lägstanivå måste du ändå betala premien.