Går det att lägga om bostadslån?

Att binda lånet till en fast ränta under en viss period är det vanligaste beslutet som ska fattas när du går till banken och ansöker om ett bostadslån. När denna period, även kallad bindningstid, är slut blir den naturliga följden att boka in ett möte med banken där förlängning av lånet diskuteras. Att lägga om ett bostadslån är någonting som kan genomföras först när bindningstiden på lånet har gått ut. Alternativen som banken har att presentera kan vara ganska många då bostadsmarknaden förändras hela tiden, vilket påverkar bankens erbjudanden vad gäller räntor och upplägg.

Lägga om bostadslån till en längre ränta

Eftersom den finansiella marknaden är under ständig förändring påverkas även din privata ekonomi, bland annat dina räntor. Därför är det en god idé att se över den aktuella situationen innan det är dags att lägga om ditt bostadslån. Om du har tecknat ditt lån flera år tidigare kanske det inte existerar liknande erbjudanden idag. Hos din bank kan du få information om de olika alternativen, och det kan vara fördelaktigt att undersöka vad andra banker har att erbjuda.

Jämför banker och hitta den lägsta räntan

Baka in dyrare lån när du lägger om bostadslån

Om du har haft ditt lån under en längre tid har du förmodligen amorterat en del på lånet. Detta innebär att du har möjlighet att baka in dyrare lån eftersom din belåningsgrad sänks i samband med amortering. Blancolån och bostadslån skiljer sig främst åt när det gäller räntor och där bostadslån oftast har en lägre ränta. Detta innebär att det finns utrymme att betala av ett blancolån om du höjer belåningsgraden i samband med omläggning av ditt bostadslån. På så vis slipper du en dyr räntekostnad från blancolånet och kan i längden spara en del pengar.

Omvärdera din bostad i samband med att lägga om bostadslån

I samband med att du lägger om ditt bostadslån kan det även vara aktuellt att värdera din bostad igen. Under en längre tid har priserna på bostäder ökat och det gäller troligtvis din bostad med. Skulle så vara fallet så blir de positiva följderna att belåningsgraden sänks om din bostad värderas till en högre summa än vad du köpte den för. I och med detta har du ett mer fördelaktigt underlag för att kunna förhandla dig till en lägre ränta. Samtidigt har du även möjlighet att baka in dyrare lån i ditt bostadslån.