Går det att lösa bostadslån?

Det är alltid möjligt att lösa ett bostadslån men detta innebär inte alltid att det är lönsamt. När du löser ett bostadslån betalar du av det som är kvar av lånet i en enda betalning. Har du de kontanta medlen för att göra det så kan det vara en fördel då du blir skuldfri efter att ha löst ditt lån. Tidigare bestämmelser när det gäller ditt lån går alltid att förbise om du vill lösa lånet i förtid. Om du tjänar på det eller inte beror på vilka hur ditt avtal med banken ser ut.

Du kan lösa bostadslån med rörlig ränta

Eftersom du alltid kan lösa bostadslån i förtid gäller det även bostadslån med en rörlig ränta. Din ränta är bunden till tremånadersperioder när du har en rörlig ränta på ditt lån. Detta innebär att det inte blir några extra kostnader för banken och därmed inte heller för dig som låntagare. Att lösa in ditt lån kan enkelt göras genom att kontakta banken och presentera dina önskemål för att nå en överenskommelse.

Det går även att lösa bostadslån med bunden ränta

Att lösa bostadslån med rörlig ränta är en enkel process. Vill du lösa ett bostadslån med bunden ränta skiljer sig förloppet dock en aning. När du löser ett bostadslån med bunden ränta kommer en ränteskillnadsersättning att bli aktuell. Banken tar ett bundet lån för att kunna låna till dig när du ansöker om ett bostadslån med bunden ränta. Trots att du löser ditt lån står banken kvar med kostnaderna för lånet och eftersom banken inte vill förlora pengar så kräver de att du betalar mellanskillnaden. Precis som med lån med rörlig ränta är det inte säkert att du tjänar på att lösa in ditt lån även om du kan göra det.

Det är inte alltid lönsamt att lösa ditt bostadslån i förtid

När du löser ditt bostadslån blir du skuldfri vilket är bra. Men som tidigare nämnts kan det få olika ekonomiska följder när du löser ett bostadslån i förtid. Allt är beroende av olika faktorer som både har med kontraktet att göra samt världsekonomin. Därför finns det inte ett givet svar.

Boräntan är självklar en viktig faktor och inte bara den nuvarande bolåneräntan. När du ska se över huruvida det skulle vara fördelaktigt att lösa ditt bostadslån i förtid måste du ha den framtida räntan i åtanke. Om det verkar som om de framtida räntorna stiger kan det vara lönsamt att lösa ditt lån i förtid. Verkar prognosen luta åt andra hållet kan det dock vara bra att vänta lite med att lösa in lånet. Du kan istället välja att investera pengarna och gå med vinst om avkastningen är högre än själva räntekostnaden.
Ränteskillnadsersättningen är högre när ditt lån är bundet för längre tid. Detta är något du bör tänka på innan du gör något eftersom en inlösen kommer att bli dyr och din lönsamhet mindre.