Går det att ta över bostadslån?

Att ta över ett bostadslån är, rent teoretiskt, inte möjligt. Ett bostadslån är skrivet på en person och vanligtvis utformat efter dennes ekonomiska situation och referenser. Att ta över ett bostadslån är dock inte fullständigt omöjligt i praktiken. När detta görs måste du ansöka om ett nytt bostadslån. Därefter gör din bank kreditbedömning och en värdering av din ekonomi för att bedöma om du kan betala tillbaka ett bostadslån. Det kan bero på många orsaker att ett övertagande måste ske och det enklaste är att kontakta banken och ge anledningen till varför det är nödvändigt.

Ta över bostadslån vid separation

Det är många förändringar som sker till följd av en separation. Både emotionella, praktiska och ekonomiska påfrestningar måste lösas på bästa sätt. Ett av dessa praktiska och ekonomiska problem kan innefatta bostadslån, för vad händer egentligen med detta när man separerar?

En bodelning kan vara en komplicerad process som ofta behöver innefatta juridisk hjälp. Om en part ska bo kvar i fastigheten, och det finns ett gemensamt bostadslån, så måste denne part ta över hela bostadslånet. Detta innebär att parten som ska ta över lånet även måste ha de ekonomiska förutsättningarna för att kunna lösa ut den andre låntagaren. Om de ekonomiska möjligheterna finns för att en part kan bo kvar så bör ni kontakta banken snarast för att teckna ett nytt bostadslån som enbart står skrivet på den som bor kvar i bostaden.

Ta över bostadslån vid dödsfall

Ärvdabalken är den lagbalk som innefattar bestämmelser kring arv efter dödsfall. Här behandlas reglerna kring dödsbo och vad som händer när någon går bort. Faktorer så som arvsrätt och hur själva lånet är tecknat spelar in vilket gör att varje fall kan se annorlunda ut. Om den avliden har ett bostadslån är det en fördel att få juridisk hjälp innan man kontaktar banken för att diskutera vad som gäller för efterlevande att skrivas på bostadslånet.