Måste man amortera på bostadslån?

Nya bestämmelser kring amorteringskrav på bostadslån gäller sedan första juni 2016. Enligt de nya bestämmelserna måste nya bostadslån med belåningsgrad på över 50 % amorteras och detta innebär att en fast avbetalningsplan anordnas, vilket även kan anses som en typ av sparande.

Exempel: Om du betalar en kontantinsats på 15 %, och tecknar ett bolån för kvarvarande 85 %, när du köper en bostad för 2 miljoner kronor blir alltså ditt bostadslån 1,7 miljoner. Du måste amortera minst 2 % av lånet varje år eftersom det överskrider 70% av bostadens totala värde. Dessa 2 %, närmare bestämt 34 000 kronor, ska betalas av årligen och utgör en månadskostnad på 2833 kronor.

När du som låntagare ska amortera på ditt lån finns det två nivåer som är bra att ha koll på.

  • När du ansöker om lån över 70 % av bostadsvärdet utgörs amorteringen av minst 2 % av bostadslånet årligen.
  • När du ansöker om lån över 50 % av bostadsvärdet utgörs amorteringen av minst 1 % av bostadslånet årligen.

Så vet du om du måste amortera bostadslånet.

De nya bestämmelserna kring amorteringskrav omfattar enbart nya bostadslån. I och med detta behöver du alltså inte amortera ett befintligt bostadslån om detta tecknades innan den första juni 2016. Om du däremot av någon anledning skulle vilja höja ditt lån och du passerar 50 % eller 70 % i belåningsgrad krävs amortering på ditt bostadslån. Om du till exempel vill renovera så kan det vara smartare att spara ihop till summan än att höja lånet och behöva amortera.

Därför är det bra att amortera på bostadslån.

Utgifter upplevs i många sammanhang som något negativt. Amortering är en form av utgift men kan även anses som en typ av sparande. Du sänker nämligen automatiskt din räntekostnad på ditt lånebelopp när du amorterar och du närmare dig successivt en skuldfrihet.

Undantag för amorteringskraven.

Det finns en del situationer där undantag för amorteringskrav kan ske, exempelvis om du tänker köpa en nyproduktion. Då kan din bank ge dig amorteringsfritt de första fem åren. Detta gäller även om du av någon anledning vill flytta dina bostadslån till en annan bank utan att utöka beloppet.

Det finns två sätt att amortera bostadslån.

När det gäller amortering av bostadslån finns det två olika sätt att gå till väga. Din ekonomi är personlig och det är inte alltid alla alternativ passar.

Det ena alternativet innebär att du betalar samma summa vid varje amorteringstillfälle. Detta kallas för rak amortering och innebär att kostnaden för räntan och totalsumman reduceras för varje avbetalningstillfälle. Det andra alternativet kallas för annuitetslån. Detta innebär att summan som du betalar är samma vid varje tillfälle. Allteftersom du betalar av på lånet så stiger amorteringsbeloppet medan räntekostnaden sjunker.