Villaområde i Göteborg.I Göteborg har villapriserna fallit med nästan 19 procent. Det är nära den totala prisnedgång på 20 procent som SBAB har förutspått. Foto: Trygve Finkelsen/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Priserna för både villor och lägenheter fortsätter stadigt neråt, och det är troligen inte slut ännu, rapporterar SvD Näringsliv. Enligt SBAB:s uppskattningar kommer bostadspriserna sjunka 20 procent innan det vänder uppåt igen. I Göteborg är det redan ett faktum, åtminstone när det kommer till villapriserna.

SBAB:s och Boolis prisindex visar på lägre bostadspriser i hela Sverige under oktober. Deras prisindex baseras på registrerade bostadsförsäljningar på Booli under månaden.

Priset på lägenheter sjönk mest i Mellansverige

Mellansverige var den region där lägenhetspriserna sjönk mest, närmare bestämt med 3,6 procent. Därefter kommer södra Sverige och Göteborg som båda sjönk med 2,9 procent. Tittar man på hela landet är det en nedgång med 2,2 procent jämfört med föregående månad.

Om man i stället jämför med då lägenhetspriserna var som högst har priserna fallit med 11–13 procent beroende på region.

Ännu kraftigare prissänkningar för villor

Priset på villor har sjunkit mer än för lägenheter. Största prisraset skedde i mellersta och södra Sverige; i båda regionerna har priserna fallit med 6,1 procent. I Göteborg sjönk priserna med 5,4 procent. För hela Sverige var villapriserna 5,1 procent lägre i oktober jämfört med september.

Sedan de högsta uppmätta priserna har villapriserna sjunkit med 11–19 procent.

Störst prisfall i Göteborg

Det är i Göteborg som priserna har sjunkit allra mest. Huspriserna har fallit med nästan 19 procent och lägenhetspriserna nästan 13 procent sedan toppen. De är alltså nära SBAB:s förutspådda totala prisfall på 20 procent.