En bild på ett hus som byggs

Bostadsmarknaden

I år har bostadsbyggandet minskat med 20 procent sett över hela landet men det råder stora skillnader mellan olika orter. I Göteborg har byggandet ökat kraftigt medan det minskat i Stockholm. Sett över riket i stort kommer byggandet även minska nästa år.

Med några veckor kvar av 2018 kan Boverket konstatera att byggandet minskat. I år har 54 500 nya bostäder påbörjats vilket är en minskning med 20 procent jämfört med förra året.

Även nästa år ser byggandet ut att minska något. Då väntas 51 000 nya bostäder påbörjas. Mellan 2017 och 2019 ser bland annat påbörjade bostadsrätter ut att halveras. Det råder dock stora skillnader runt om i landet och på vissa platser har byggandet till och med ökat.

Byggandet ökar i Göteborg men minskar i Stockholm

Sett över hela riket minskar byggandet kraftigt men det skiljer sig också mellan olika kommuner. I Göteborgs stad har byggandet ökat kraftigt under året medan det i Stormalmö varit kvar på samma nivåer som förra året.

I Storstockholm har byggandet däremot bromsat in ordentligt. Även utanför storstadsregionerna i de större kommunerna har byggandet minskat kraftigt. I dessa områden har det tidigare påbörjats mycket nytt.

Måste byggas mer

Det minskade byggandet anser Boverket vara problematiskt. Det byggs mycket mindre än vad som behövs för att tillgodose behovet som finns. Boverket har beräknat att det måste byggas omkring 67 000 nya bostäder om året de kommande åren.

Bostadsbyggandet måste öka och det finns flera sätt att göra det på. Bland annat med investeringsstöd för studentbostäder och hyresbostäder. Det innebär att byggbolagen får ekonomiskt stöd för att bygga dessa bostäder. Syftet är att sprida ut byggandet till flera platser till en hyra som är anpassad för området. Antalet ansökningar för stödet har ökat med 138 procent jämfört med förra året.

Priserna på bostäder har stigit under året

Förra året påbörjades boprisfallet. Sedan dess har priserna stabiliserats och i år har priserna på bostäder gått upp med mellan 3-4 procent. Priserna är fortfarande inte i nivå med priserna vi hade innan boprisfallet men sett över den senaste femårsperioden har bostadspriserna ändå ökat med mellan 39 och 62 procent.