husprototyper på bord med mynt och sedlarDet har nästan aldrig varit så låga räntor på bundna bolån som nu. Men att binda en del av sitt bolån kan innebära vissa risker. Foto: TANAPAT LEK.JIW/Shutterstock.com

Bolån Räntor

Det är i dagsläget billigare än någonsin att binda delar av sitt bolån. Bankernas erbjudanden om låga räntor kan såklart vara lockande, men vilka risker finns det med upplägget? SvD Näringsliv har bland annat pratat med Kicki Westerståhl på Konsumenternas Bank- och finansbyrå, som berättar om fallgroparna.

Enligt statistik över bankernas genomsnittliga boräntor, är det billigare än någonsin att binda delar av sitt bolån. De femåriga boräntorna är betydligt lägre i år jämfört med 2019, till skillnad från den rörliga räntan som i princip inte har rört sig alls.

Enligt SvD Näringsliv låg Swedbanks snittränta för femårigt bolån på 1,94 procent 2019. Den rörliga tremånadersräntan låg på 1,62. Nu ligger den femåriga boräntan på 1,57 procent och den rörliga fortfarande på 1,62 procent.

Bundna boräntor knyter kunden till banken

Tor Borg, Boverkets analytiker, menar att bankerna tjänar på att kunden binder boräntan eftersom det knyter kunden till banken. Enligt Tor Borg kan de låga räntorna på femåriga bolån ha att göra med sjunkande marknadsräntor, men han tillägger att den rörliga boräntan ändå borde vara lägre än den bundna.

Riskerna med att binda delar av bolånet

Det kan i vissa avseenden alltså vara ett bra läge att binda en del av sitt bolån, men det är även viktigt att vara medveten om riskerna med upplägget. Om man till exempel har hela bolånet rörligt, men väljer att binda en del av det innebär det att man blir mindre rörlig som bolånekund på banken.

SvD har pratat med Kicki Westerståhl som menar att ett bolån med både en bunden och rörlig del kan vara en nackdel för kunden.

– Det kan vara en nackdel i en förhandling genom att det blir ett slags inlåsningseffekt. Och bankerna bedriver ju affärsverksamhet och en svagare förhandlingsposition kan påverka vilken ränta kunden får, säger hon till SvD Näringsliv.