Hus som placerats i en kundvagn som åker uppför en ramp.Hemarbete och restriktioner har fått hushållen att fundera över boendesituationen, vilket lett till att priserna på större bostadsrätter och villor ökat rejält under det senaste året. Foto: Lightspring/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Danske Banks boprisindikator visar att priserna på bostadsrätter i Stockholms kommun steg med 0,5 procent under april i år. Men sett till säsongseffekter är den egentliga prisökningen närmare 1 procent. Samtidigt råder det stor omsättning på alla typer av bostadsrätter både stora och små.

Under pandemin har hemarbete blivit en nödvändighet vilket lett till att efterfrågan på större bostäder har stigit rejält. Under 2020 var villaägarna de största vinnarna på bostadsmarknaden. Under 2021 har efterfrågan på större bostadsrätter ökat och kommit ikapp det stora intresset som visades för villor under 2020.

Stor prisökning på större bostäder

Sedan januari 2020 har det genomsnittliga kvadratmeterpriset på bostadsrätter som är större än 100 kvadratmeter stigit med 22 procent. Motsvarande siffra för mindre bostadsrätter på 30 och 40 kvadratmeter ligger på 10 procent respektive 3,5 procent under samma tidsperiod. Det visar att intresset för större bostadsrätter har ökat och att det inte bara är villor som är intressanta.  

Det visar att priserna på de mindre bostadsrätterna har stagnerat lite när det gäller ökningen av kvadratmeterpriset eftersom kvadratmeterpriset redan ligger så pass högt. Samtidigt har de priserna per kvadratmeter på de större bostadsrätterna kommit ikapp. 

Hemarbete och oförändrad ränta bidrar till prisuppgången

Riksbankens beslut att lämna reporäntan oförändrad till mitten av 2024 kan vara en bidragande faktor till prisuppgången. Hemarbetet kommer troligtvis att fortsätta fram till åtminstone hösten, vilket också kommer att gynna bostadsmarknaden. 

Hushållens sparkvot har ökat vilket kan förklaras med att konsumtionen har minskat och att man på grund av restriktionerna blivit tvungen att avstå från resor och andra nöjen. Det i sin tur har bidragit till att man valt att lägga större delen av sin inkomst just på boendet.

Men hushållens konsumtion kommer att öka och gå tillbaka till mer normala mönster i takt med att allt fler blir vaccinerade, vilket i sin tur kan leda till att prisuppgången på bostäder dämpas.