Kvinna använder både dator och miniräknare vid bord fullt av papper och räkningar.Enligt en ny undersökning från Hem & Hyra har 11 procent av landets hyresgäster svårt att betala hyran. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Privatekonomi

På initiativ av Hem & Hyra har opinionsinstitutet Skop gjort en undersökning om hur pandemins ekonomiska effekter har påverkat landets hyresgäster. Det visar sig att 11 procent har svårt att betala hyran, varav en majoritet uppger att de har samma problem varje månad. Hem & Hyra har pratat med Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen, som konstaterar att den negativa utvecklingen inte är hållbar.

Pandemin har drabbat i princip alla delar av samhället, där strikta restriktioner och nedstängda företag har slagit hårt mot svensk ekonomi överlag. På uppdrag av Hem & Hyra har opinionsinstitutet Skop undersökt hur landets hyresgäster har påverkats av pandemins ekonomiska effekter, och resultatet är enligt Hyresgästföreningens förbundschef Erik Elmgren, klart oroande.

En ohållbar utveckling

Sammanlagt 11 procent av hyresgästerna uppger att de har svårt att betala hyran. Av dessa uppger 6 procent att de har samma problem varje månad, medan 4 procent svarar att de har svårt att få pengarna att räcka till ett par månader om året.

– Det här är en utveckling som inte är hållbar i längden, och som förstärker bilden av att hyresgäster tvingas lägga en allt större del av sin disponibla inkomst på boendekostnader, säger Erik Elmgren till Hem & Hyra.

Billigare att äga sin bostad än att hyra

Hyresgästföreningen menar att det under de senaste åren blivit allt mer fördelaktigt att äga sin bostad, medan de som hyr har fått det tuffare. Även om man räknar in amorteringar, konstaterar Erik Elmgren.

Enligt Elmgren får hyresgäster ofta betala oproportionerliga summor medan det verkar finnas ett överflöd att ”strössla” över ägda bostäder som bostadsrätter, och just här menar han att det finns ett fundamentalt fel. Just nu jobbar föreningen därför på att ta fram konkreta förslag som förhoppningsvis ska åtgärda problemet.

Skillnad mellan olika typer av hyresgäster

Hem & Hyras undersökning visar även att det finns tydliga skillnader mellan de som hyr sin bostad privat och hyresgäster i allmännyttan. I den första gruppen uppger 13 procent att de har svårt att betala hyran, medan motsvarande siffra i den senare gruppen ligger på 9 procent.

Resultatet är enligt Erik Elmgren inte alls överraskande. Hos en privat hyresvärd är hyran ofta lite högre, vilket helt enkelt innebär att man måste lägga mer av inkomsten på sitt boende.