frustrerad kvinna och man som går igenom sina räkningarAntalet anmälningar till hyresnämnden där andrahandshyresgäster begära att få tillbaka pengar för att de betalat för hög hyra ökar. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Regleringar

Sveriges åtta hyresnämnder fick in 346 ärenden under 2018 av personer som begärde tillbaka pengar efter att de upplevt att de betalat en för hög andrahandshyra. Andelen andrahandshyresgäster som begär tillbaka pengar som de betalat i överhyra har mer än fördubblats de tre senaste åren skriver Hem & Hyra.

Under 2018 inkom 364 fall där andrahandshyresgäster begärde att få tillbaka pengar efter att de upplevt att de betalat alldeles för mycket i andrahandshyra. Sedan 2015 har den här typen av ärenden ökat med 150 procent.
Antalet fall som inkommit till Hyresnämnden var störst i Västerås där ökningen var 250 procent från 2015 till 2018.
Enligt Johan Candler som är enhetsjurist på den nationella rådgivningen på Hyresgästföreningen, dit man som medlem kan ringa och få råd och hjälp, har också märkt av ökningen. Under de senaste åren har det skett en påtaglig ökning av antalet återbetalningsärenden. Anledningen kan vara att fler har satt sig in i hur det fungerar och att man har rätt att få tillbaka hyra. En annan orsak kan vara att andrahandshyrorna har ökat rejält, även fast det inte finns något lagligt stöd för det när det kommer till hyresrätter.

Ny lag ledde till friare hyressättning

2013 ändrades lagen vilket gjorde att de som hyr ut en bostadsrätt eller villa har fått en friare hyressättning och efter det har andrahandshyrorna för bostadsrätter höjts rejält.
Om man hyr ut en hyresrätt så har man rätt att ta ut en hyra som motsvarar det man själv betalar plus ett tillägg för till exempel el och möblering. Trots det verkar det som att hyresrätterna följer samma utveckling som bostadsrätter i andrahandshyror.
Det är vanligt förekommande att förstahandshyresgästen refererar till vad ”alla andra” på nätet tar ut för hyra enligt Stockholms hyresnämnds chef Kristian Eriksson. Ofta visar det sig att den som hyr ut sin hyresrätt har utgått från hyror på bostadsrätter i andra hand och då handlar det om högre belopp.

Andra bakomliggande orsaker till ansökan om återbetalning

Enligt Kristian Eriksson är det inte bara överhyra som ligger bakom ansökningarna. Det är sällan som det endast rör sig om pengar. I många fall har hyresgästen och hyresvärden hamnat i någon konflikt som föranlett till att man kräver återbetalning av hyra. Konflikterna kan handla om att hyresvärden upplever att hyresgästen orsakat skada på lägenheten eller att hyresgästen blivit utslängd. Det är inte alls ovanligt med beskyllningar av olika slag.
Hyresnämnden hanterar endast frågan om återbetalning av hyran. De förklarar vilka regler som gäller och därefter föreslår de en förlikning.
De flesta av ärendena löses av en förlikning enligt Kristian Eriksson. På så sätt får man ett snabbt avslut och kan gå vidare med sitt liv, vilket är trevligare för båda parter än att fortsätta att processa.