Flerfamiljshus i tegelDet börjar bli balans på bostadsmarknaden vilket gör att köparna förlorar sin fördel gentemot säljarna. Foto: Pressbild/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Köparna är på väg att förlora sin fördel på bostadsmarknaden. Fastighetsbyråns webbenkät visar att vi närmar oss en balans mellan utbud och efterfrågan. Mäklarbyrån ser en ökad trygghet på marknaden och hur köpare och säljare hittar varandra och faktiskt genomför fler affärer.

Bostadsmarknaden håller på att stabilisera sig igen. Nu börjar balansen mellan utbud och efterfrågan jämna ut sig efter ett par oroliga år. Successivt närmar vi oss en mer balanserad bostadsmarknad. Det visar Fastighetsbyråns webbenkät Mäklarpanelen.
Balansen gör samtidigt att den fördel som köparna tidigare har haft gentemot säljarna är på väg bort. Mäklarpanelen visas i form av ett index där 0 indikerar fördel för köparna och 10 indikerar en fördel för säljarna. Indexet ligger nu på 4,72 jämfört med 4,4 förra året.
Fastighetsbyråns vd, Johan Engström säger att man ska komma ihåg att köparna fortfarande har fördel, men det är en tydlig trend att den minskar. Inget tyder heller på att trenden kommer att brytas.

Osäker bostadsmarknad sedan 2017

Sedan 2017 har bostadsmarknaden varit osäker. Det var i samband med att amorteringskravet infördes och utlåningen blev mer restriktiv som marknaden blev mer osäker. Nu har de nya reglerna börjat sätta sig och prisbilden har stabiliserats. Fastighetsbyrån kan se en ökad trygghet på marknaden nu och en vilja att faktiskt göra affärer. På mäklarbyrån är man positiva till att köparna och säljarna hittar tillbaka till varandra.

Förändringen är tydligast i Göteborg

Det är framförallt i Göteborg som det är tydligt hur det närmar sig balans mellan säljare och köpare. Där är köptrycket som allra hårdast. I Göteborg ligger indexet just nu på 4,64 vilket är att jämföra med 3,92 vid den senaste mätningen i april.
I början av året var det i stället i Stockholm som efterfrågan ökade som mest i förhållande till utbudet. Just nu ligger indexet på 4,13 i Stockholm.
Till skillnad från Stockholm och Göteborg är det säljarna som har fördel i Malmö. I juni månad är indexet 5,59 i landets tredje största stad.