Kollage vy över Malmös hamn och höghuset Turning Torso och Robert Boije chefsekonom på SBABFaktorer som ändrade kreditförhållanden och konjunkturläget är den del av förklaringen till minskad omsättning på bostadsmarknaden. Foto: Ingus Kruklitis/Shutterstock.com och Press/SBAB

Bostadsmarknaden

Konjunkturläget och ändrade kreditförhållanden är något som kan förklara förändringarna i omsättningen på bostadsmarknaden. Enligt en ny rapport från SBAB uppskattas amorteringskravet stå för en nedgång på 10 procent i hela riket.

SBAB har undersökt vilka faktorer som har påverkat omsättningen på bostäder. Enligt deras undersökning kan konjunkturläget och ändrade kreditförhållanden förklara förändringarna när det gäller omsättningen på bostäder.
Försäljningar och köp av bostäder påverkas av flera makroekonomiska faktorer men även av införandet av kreditrestriktioner som amorteringskravet och bolånetaket.

Bostadsrätter påverkas mest av amorteringskravet

En enkel regressionsmodell mätt med det så kallade arbetsmarknadsgapet och BNP-gapet visar att omsättningen på bostäder påverkas av konjunkturläget. Enligt analysen har amorteringskravet haft en negativ effekt när det gäller omsättningen på bostäder rent generellt, men framför allt när det gäller bostadsrätter.
Enligt Robert Boije, chefsekonom på SBAB, indikerar deras skattningar att ändrade kreditförhållanden och förändringar i konjunkturläget kan förklara förändringarna under året när det gäller omsättningen på bostäder.
Resultaten från analysen visar att amorteringskravet står för tio procent av den minskade omsättningen på bostadsrätter sett över hela landet. SBAB har inte gjort någon regional bedömning med deras modell, men genom att titta på hur försäljningen har sett ut över tid har amorteringskravet minskat omsättningen på bostäder, främst i Stockholm.

Bolånetaket påverkar inte omsättningen

Däremot har bolånetaket inte haft någon stor negativ effekt på omsättningen av bostäder, oavsett om det är bostadsrätter eller villor.
Enligt Robert Boije ser inte bolånetaket ut att påverka omsättningen på villor. Förklaringen kan vara att man inte köper en villa förrän man har blivit lite äldre, och då har man hunnit spara lite extra. Eller så kanske man har haft en bostadsrätt innan som man har sålt med vinst.
Det som är mer förvånande är att bolånetaket inte verkar påverka omsättningen på bostadsrätter. En förklaring till det kan vara att unga tar hjälp av sina föräldrar för att kunna köpa en bostad.