Ett halvfärdigt lägenhetshus som håller på att byggas.Byggbranschen är en av de som drabbats hårdast av lågkonjunkturen. Detta kan påverka Stockholms bostadsmarknad negativt. Foto: alljoh/Shutterstock.com

Ekonomi

Handelskammarens Stockholmsbarometer visar att stockholmarna just nu har en negativ syn på sin egen ekonomi. Detsamma gäller Sveriges ekonomi överlag. Man ser dock lite ljusare på Sveriges ekonomi jämfört med sin egen, vilket är ovanligt. Det brukar vara tvärtom, skriver Dagens Nyheter.

Handelskammarens vd Andreas Hatzigeorgiou är orolig att detta skapar en negativ spiral som spär på lågkonjunkturen.

En svag förbättring jämfört med tidigare kvartal

Under andra kvartalet 2023 är inställningen till ekonomin något mer positiv än tidigare kvartal. Det visar att den nedkylning av Stockholms ekonomi som skedde efter invasionen av Ukraina börjar avta. Anderas Hatzigeorgiou vill dock inte kalla det för en ljusning. Det är enligt honom en väldigt svag förändring.

Han säger att utvecklingen liknar den under finanskrisen 2009–2010. Man kan ännu inte säga att det är en återhämnting, men förhoppningsvis har vi nu nått botten.

Låg stämning hos både hushåll och näringsliv

Både hushållen och näringslivet ser pessimistiskt på ekonomin. Hos hushållen är stämningsläget historiskt lågt. I Stockholm har många högt bolån, vilket gör att räntehöjningarna märks av extremt tydligt. Vissa företag och branscher kommer att förlora kunder när hushållen måste skära ner på kostnaderna. Det gäller framför allt hotell och restauranger, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Generellt har företagen fortsatt pessimistisk syn på ekonomin, men det skiljer sig ganska mycket beroende på bransch. Handel och privata tjänstenäringar upplever en förbättring, medan byggbranschen och tillverkningsindustrin har fått en än mer negativ inställning till ekonomin.

Kris i byggbranschen kan påverka bostadsmarknaden negativt

Byggbranschen verkar inte se någon ljusning på ett tag. Enligt Andreas Hatzigeorgiou har byggsektorn hamnat i frysboxen på grund av räntehöjningarna och inflationen. Detta menar han är allvarligt eftersom bostadsmarknaden i Stockholm redan var en bromskloss på regionens tillväxt.

Företrädare från byggbranschen berättar om en svag orderingång, färre nya byggprojekt och fallande nyproduktion. Detta riskerar enligt Andreas Hatzigeorgiou att bli en perfekt storm som leder till att Stockholm får en ännu sämre bostadsmarknaden än vad de har i dag.