Förra torsdagen meddelade Riksbanken sitt besked om att räntan förblir oförändrad, men att de planerar att höja den i december. Foto: Pressbild/Riksbanken

Ekonomi Räntor

Riksbankens besked om att räntan planerar att höjas i december är ovanligt tydligt. Det säger Pekka Kääntä i en kommentar till Placera.Frågan är dock om utsikterna gällande inflation och tillväxt faktiskt räcker för att Riksbanken ska kunna hålla fast vid sin planerade räntehöjning.

Torsdagen förra veckan presenterade Riksbanken sitt beslut angående styrräntan. Som väntat ligger räntan kvar på -0,25 procent. Samtidigt är Riksbanken tydlig med att de ämnar att höja räntan i december.
Därefter väntar man sig att räntan ligger kvar runt noll minst två år framåt. Det här är en nedjustering av de prognoser som har gjorts på lång sikt.

Riksbanksdirektionen vill höja räntan inom kort

Att Riksbanken står fast vid en räntehöjning till årsskiftet var för många ingen överraskning, enligt Pekka Kääntä. Att Riksbanken dessutom var så tydliga med sitt budskap gör det mer sannolikt att räntehöjningen faktiskt görs i december.
Beslutet kan också ses som ett erkännande av att räntor under nollstrecket kan påverka ekonomin negativt på lång sikt, till exempel för resursfördelning och pensionssystemet. Därför finns det en tydlig vilja hos direktionen att få upp räntan ganska så snart, säger Pekka Kääntä.
Men Riksbanken tvingas också konstatera en inbromsning av såväl den svenska ekonomin som den globala. Därför skruvar de ner sina tillväxtprognoser. I nuläget räknar Riksbanken med att Sveriges tillväxt i BNP kommer att hamna på 1,3 procent i år, 1,2 procent nästa år och 1,6 procent 2021. Detta är i samtliga fall lägre än i den förra prognosen. Dessutom har Riksbanken skruvat upp prognoserna för arbetslösheten, men väntar sig inte någon direkt lågkonjunktur.

Planerna för räntehöjning kan fortfarande ändras

Denna tydlighet från Riksbankens sida har fått Pekka Kääntä och Placera att backa lite från sitt tidigare påstående att räntan inte kommer att höjas i slutet av året. Dock pekar de på att det finns en gräns för hur lågt inflationen kan sjunka innan Riksbanken måste ändra planerna för räntehöjningen. Med tanke på att inflationen pekar mot en kraftig inbromsning i Sveriges ekonomi tror Placera att den gränsen inte ligger särskilt långt borta.
Räntan förväntas stanna kring nollan under längre tid än vid prognoser som gjorts tidigare. På grund av detta är direktionen på Riksbanken faktiskt lite oroliga över ekonomins utveckling.

Makrosiffror avgörande för nästa räntebesked

Nästa räntebesked kommer den 19 december. Det avgörande för detta beslut kommer att vara de makrosiffror som publiceras fram till dess, enligt Pekka Kääntä.
För finansmarknaden innebär förra veckans räntebesked att den svenska kronan blir starkare. Dock har investerare haft tid på sig att smälta det här budskapet, vilket har försvagat kronans ställning något mot euron.

Evelina Grenehed
Evelina Grenehed Ekonomiskribent