Ung person skriver på ett avtal för bolån.Våga vara tuff inför din förhandling om bolån med banken. Förbered dig väl och visa att du är skötsam och har en stabil ekonomi. Foto: NaruFoto/Shutterstock.com

Räntor

Coronautbrottets snabba utveckling har påverkat både företag och privatpersoner. Trots det osäkra läget går det att förhandla ner räntan på bolånen ännu mer, skriver SvD Näringsliv.

Utbrottet av coronaviruset har fått många människor att funderar över sin privatekonomi. Men trots det osäkra läget som råder finns det bedömare som tror att det går att pruta ner bolånen ytterligare.

Var tuff mot bankerna

Claes Hemberg, oberoende sparekonom som tidigare arbetat på bland annat Avanza, tycker att man ska vara tuff mot bankerna och ger ett exempel på sig själv där han själv bytte bank. Både han och hans kompis bytte bank samtidigt. Claes Hemberg bytte till sin kompis bank och kompisen bytte till Claes Hembergs bank och båda fick bättre räntor.

Boräntorna kommer förbli låga under en väldigt lång tid

Men enligt Claes Hemberg är det inte läge att binda boräntan än. Innan coronavirusets utbrott spådde man att räntorna skulle ligga lågt under de kommande fem till sju åren. Nu ser det ut som att det kan förbli låga under en mycket längre period och att det snarare kan handla om årtionden.

Den kris som råder i dag skiljer sig från alla andra tidigare kriser eftersom att det handlar om ett virus, vilket gör att man känner en stor osäkerhet. Myndighetschefer och politiker kan hjälpa ekonomin men de kan inte se till att människor blir friska och det är där osäkerheten finns.

Riksbanken kommer inte låta boräntorna stiga

Riksbanken är medvetna om hur mycket pengar som finns utlånade. Att låta boräntorna stiga snabbt kan inte Riksbankscheferna tillåta för då riskerar man att människornas hushållsekonomi att försämras så mycket att de måste flytta och det i sig skulle leda till en verklig fastighetskris. Något som Riksbankscheferna verkligen vill undvika.

Förbered dig inför mötet med banken för att trycka ner räntan

Innan man tar en diskussion med banken bör man förbereda sig ordentligt. Hushållen måste kunna visa en bild av att vara en kund som har ordning på sin ekonomi och att de betalar sina räkningar i tid. Inför mötet med banken bör de förbereda sig med att kunna visa vilken lön de har, hur stora lån de har och vad värdet på deras bostad är.

Ta kontakt med flera banker. Och tänk på att du inte behöver flytta dina billån eller pensionsförsäkringar för att banken vill det. Hushållen behöver inte ändra hela sin ekonomi. Och till sist av allt behöver man inte ägna all sin tid åt att fundera över eller prata om corona. Gör annat, säger Claes Hemberg.