Vad är ett nyproduktionslån?

Köp av en nyproducerad bostad skiljer sig ganska markant från köp av exempelvis en bostadsrätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara med omständligt men annorlunda regler förekommer. När du ansöker om ett nyproduktionslån sker utbetalningar från banken i etapper. Du ansöker alltså inte om en sammanlagd summa utan delar av en sammanlagd summa, periodvis, detta på grund av att köp av nyproduktion ofta är en utdragen process och det är svårt att validera kostnader.

Hitta bästa räntan på nyproduktionslån
  • Personlig handläggare som hjälper dig
  • Jämför flera banker med en ansökan
  • Kostnadsfri och ej bindande ansökan

Nyproduktionslån avspeglar processen att köpa en nyproduktion

Om du har tänkt dig att köpa av en nyproduktion så börjar processen då du som eventuell köpare lämnar en intresseanmälan, vilket görs innan produktionen ens har startats. En bokningsavgift kommer att debiteras dig som eventuell köpare för att säkerställa att du är seriös och kommer fullfölja köpet.

Efter detta kommer ett förhandsavtal att skrivas, vanligtvis cirka 12 månader innan produktionen är klar och inflyttning kan påbörjas. I förhandsavtalet ingår även en förskottsbetalning, vilken dras av från kostnaden av bostadsrätten. När det är ungefär 6 månader kvar till inflyttning blir detta avtal ett upplåtelseavtal. I samband med detta blir du som köpare medlem i bostadsrättsföreningen.

Vissa fördelar med att köpa nyproduktion

Att köpa nyproduktion ger vissa fördelar för köparen. Visserligen tar det längre tid från det att processen börjar till dess att inflyttningen sker, men i och med detta kan du som köpare även ha synpunkter och korrigera produktionen i viss utsträckning såsom planlösning eller val av material. Skulle tillval ske står köparen för eventuella kostnader som överstiger budgeterad kostnad och dessa beslut måste fattas inom en viss tid.

Detta är processen kortfattat summerad. I och med att processen är väldigt utdragen finns nyproduktionslån som just är anpassade för att kunna täcka eventuella extra kostnader. Fördelen med ett nyproduktionslån är att du lånar i etapper och enbart betalar ränta på den summa du lånat. Hade du lånat allt på en gång hade du haft räntekostnader för hela bostadslånet under byggnationen. När du sedan får tillträde och ska påbörja inflyttning i din nya bostad har du möjlighet att baka in nyproduktionslånet i ditt bostadslån.