Vad är ett renoveringslån?

Renovering är utformade för att finansiera de kostnader som uppstår i samband med renovering och som kan vara svåra att finansiera själv. Anledningarna till renovering blivit allt fler och fokuserar inte längre enbart på att reparera utan även att styla om och förändra inredning och stil i bostäder. Bostadens värde kan öka betydligt i samband med renovering och vid smarta affärer kan värdeökningen utgöras av mer än kostnaden för renovering.

Möjligt att ta renoveringslån utan säkerhet

Lån utan säkerhet, även kallade blancolån, innebär att ingenting pantsätts i samband med att lånet tecknas. Banken har alltså ingenting att ta av om det skulle vara så att låntagare inte betalar tillbaka sitt lån. I och med detta är räntan i regel högre än vid lån som ha säkerhet, förslagsvis ett bostadslån där bostaden tjänar som en säkerhet.

Emedan räntan är snäppet högre för renoveringslån innefattar de ofta en rörlig ränta. Detta är av stor fördel och innebär att återbetalningen kan ske i den takt du föredrar. Därmed kan du betala av lånet snabbt och undvika räntekostnader under en längre tid.

Renovering som en del av ditt bostadslån

Att baka in lån i varandra är både smidigt och ekonomiskt fördelaktigt. Om du har ett bostadslån sedan tidigare kan du baka in ett renoveringslån i detta. Räntan som gäller är då den på bostadslånet och är därför lägre eftersom detta är ett lån med säkerhet i form av bostaden.

Planerar du att göra detta bör du dock ha Finansinspektionens nya regler för bostadslån i åtanke. De säger att belåningsgraden på bostadslån inte får överstiga 85 % och amorteringskrav kan även bli aktuella om utökning av bostadslån sker. Det smartaste är att kontakta din bank och diskutera olika lösningar kring din renovering och eventuella lån.

Anlita en byggfirma eller renovera själv?

Ett stort beslut i processen är att avgöra huruvida du ska utföra renoveringen själv eller anlita en byggfirma. Om du anlitar en firma är det först och främst viktigt att undvika missförstånd.

Se till att ge tydliga instruktioner för hur och i vilken utsträckning renoveringen ska ske. Jobbet måste utföras bra och det kan därför vara smart att lägga ner lite extra tid på att hitta en pålitlig firma. Internet är en bra källa och även vänner samt bekanta som tidigare har renoverat hemma hos sig.

F-skattsedel är viktigt att firman har så att du kan genomföra rätt sorts skatte- samt ROT-avdrag på företagets tjänster. Information om detta finns på Skatteverkets hemsida.

Att utföra renoveringen själv kan också vara ett alternativ men du bör ha i åtanke att detta är ett stort projekt som kräver mycket tid och engagemang. Se över dina ekonomiska möjligheter och beräkna även med en marginal. Det är vanligt att projekt blir dyrare än man räknat med.