Vad är amorteringskrav?

Sedan juni 2016 är det Finansinspektionen som ställer det formella kravet om amortering, som är ett krav som gäller dig som tar ett bostadslån. Om du som låntagare tar ett bostadslån med en belåningsgrad som överstiger 50 % måste du amortera en viss andel per år på ditt bostadslån.

Detta gäller för alla bostadslån beviljade efter 1 juni 2016!

Blev ditt lån godkänt innan juni 2016 omfattas du inte av amorteringskravet. Om du däremot vill ta ett tilläggslån på ditt gamla lån, vilket gör att din totala belåningsgrad höjs till 50 % eller mer, så omfattas du av amorteringskravet. Det kan därför bli billigare för dig att spara pengar till exempelvis ombyggnationer eller renoveringar, istället för att ansöka om ett tilläggslån på ditt bostadslån och bli tvungen att följa amorteringskravet.

Det innebär amorteringskravet för dig

Det finns två nivåer av amorteringskravet. Överstiger din belåningsgrad 70 % innebär det att du måste amortera minst 2 % av ditt bostadslån per år. I praktiken innebär detta att du måste amortera 5 000 kronor varje månad för ett lån om 3 000 000 kronor där belåningsgraden överstiger 70 %.

Har du ett bostadslån med en belåningsgrad på 50–70 % måste du amortera 1 % av bostadslånet per år. För samma exempel ovan, vid ett bostadslån om 3 000 000 kronor och en belåningsgrad mellan 50–70 % behöver du amortera 2 500 kronor per månad på ditt bostadslån.

Specialregler vid tilläggslån och omvärdering av bostaden

Om du har amorteringsfria lån och ansöker om tilläggslån efter den första juni 2016, och din belåningsgrad stiger över 50 % så gäller amorteringskravet för dig. Som tur är finns det en specialregel som gör att du har valmöjligheten att bara amortera på tilläggslånet. Amorteringskravet gäller i så fall bara på tilläggslånet och du måste då betala av tilläggslånet över tio år.

Eftersom belåningsgraden är beroende av hur högt marknadsvärde din bostad har så har Finansinspektionen begränsat möjligheten att omvärdera sin bostad till vart femte år, räknat från det år bostaden köptes.

Att amortera på bostadslån kan ses som en investering

Att endast betala räntan för ditt bostadslån kan tyckas som en bra idé. Dock är det värt att komma ihåg att ju mer du amorterar på lånet, desto mer kommer dina räntekostnader att sjunka, och desto tidigare kommer du bli kvitt ditt lån till banken. Om du dessutom minskar ditt bostadslån innebär det att dina villkor för ett eventuellt tilläggslån i framtiden kommer att förbättras.