Vad är ränteavdrag?

Om du har bostadslån kan du i din deklaration göra avdrag för de räntekostnader som lånet innebär. Detta kallas med andra ord ett ränteavdrag. Ränteavdraget är en typ av skattereduktion och innebär att du får betala mindre i skatt. Med ränteavdrag på ditt bostadslån har du rätten att göra avdrag för delar av räntekostnaderna, givet att du har ett kapitalunderskott.

Kom ihåg! Ränteavdraget på det bostadslån du har gäller endast om du har ett kapitalunderskott.

Vad menas då med ett underskott av kapital? Det innebär att de räntekostnader som du har för ditt bostadslån, tillsammans med andra räntekostnader, uppgår till ett större belopp än din inkomst av kapital, till exempel aktieutdelningar eller räntor. Det är inte ovanligt att räntekostnaderna för bostadslånet är högre än kapitalinkomsterna, eftersom ett bostadslån ofta innebär höga belopp. Därför får många personer göra avdrag på räntan.

Räkna ut hur mycket avdrag på räntan du får göra

Innan du kan räkna ut hur stort ränteavdrag du kan göra, behöver du först ta reda på om det är så att du överhuvudtaget får göra ränteavdrag. Börja med att kalkylera hur mycket ränta du betalar på bostadslånet varje år. Detta är lättare att göra om du har en fast ränta än om din ränta är rörlig, men en uppskattning ger dig en ungefärlig bild. Efter det försöker du räkna ut hur stor vinst dina kapitalinkomster kommer att ge. Du drar sedan av beloppet av dina räntekostnader från summan av kapitalinkomsterna, och om den totala summan blir lägre än noll har du ett underskott, och får då göra ränteavdrag från bostadslånet.

Om du kommit fram till en minussumma, det vill säga ett underskott av kapital, är det dags att räkna ut hur stort avdrag du får göra. Du har rätten att dra av 30 % av räntekostnader på underskott som uppgår till 100 000 kronor. Skulle du ha mer än 100 000 kronor i underskott får du dra av 21 % av allt underskott som går över denna gräns.

Gör ränteavdrag för bostadslån via deklarationen

Ränteavdraget gör du lättast genom deklarationen, där du klargör för ditt underskott av kapital. I och med skattereduktionen betalar du mindre i skatt och pengarna betalas vanligen tillbaka i samband med skatteåterbäringen. Ofta är det väldigt enkelt att fylla i deklarationen, då banken brukar lämna in en kontrolluppgift om räntan som du betalat på ditt bostadslån till Skatteverket. I detta fall finns ett redan ifyllt räntebelopp på deklarationsblanketten.

Gör ränteavdrag på bostadslån genom jämkning

Vill du inte betala för mycket i skatt, för att sedan få tillbaka på skatteåterbäringen, kan du ansöka om att få göra en skattejämkning via Skatteverket. Logga enkelt in med e-legitimation och uppge dina förväntade kapitalinkomster och hur mycket ränta som du betalar på bostadslånet. Det finns även blanketter att hämta på Skatteverkets kontor eller hemsida. Du kommer sedan att få ett besked från Skatteverket, och detta lämnar du vidare till din arbetsgivare. Skattereduktionen kan då ske månadsvis i stället för en gång per år.

Det finns flera olika sorters skattereduktioner

Skattereduktion gäller inte bara ränteavdrag på ditt bostadslån, utan det finns också andra typer av avdrag som du kan göra. Exempelvis kan du göra avdrag på hushållsnära tjänster genom RUT- och/eller ROT-avdragen. Läs mer om vad för olika skattereduktioner du kan göra på Skatteverkets hemsida.