Ska jag binda räntan eller inte?

Om du ska binda räntan på bolånet eller ej beror på dina ekonomiska marginaler och din livssituation i stort, men även på det aktuella läget på räntemarknaden. I dagsläget är det lite av en 10 000 kronors-fråga som varken vi eller bankernas experter kan ge ett rakt svar på. Däremot kan vi dig några generella råd om vad du bör tänka på när du väljer mellan rörlig och bunden ränta.

Kort om rörlig respektive bunden ränta

Med rörlig ränta på bolånet ändras dina räntekostnader utifrån vad som händer på räntemarknaden i stort. Och det kan vara både positivt och negativt beroende på om räntan går upp eller ner. Historiskt sett har det blivit billigare i längden med rörlig ränta, men det beror alltså helt på det aktuella ränteläget. En fördel med rörlig ränta är att du bara binder dig till långivaren tre månader i taget, vilket ger dig större möjlighet att förhandla om räntan, byta bank eller börja betala av mer på lånet.

Tips! På våra sidor om rörlig ränta och bunden ränta kan du läsa mer om respektive räntetyp.

Väljer du bunden ränta gäller samma ränta under hela löptiden, och dina räntekostnader påverkas alltså inte av svängningar på räntemarknaden. Det innebär å ena sidan att du inte gynnas om räntan går ner, men å andra sidan behöver du då inte heller oroa dig för ökade räntekostnader om räntan plötsligt stiger. Vilka bindningstider du kan välja mellan varierar något mellan olika banker och långivare, men några vanliga alternativ är 1, 3, 5 eller 10 år.

Är rörlig eller bunden ränta bäst för mig?

Har du goda ekonomiska marginaler kan rörlig boränta fortfarande vara ett bra alternativ, trots att det rådande ekonomiska läget är fortsatt osäkert. Rörlig ränta kan även passa dig som planerar att flytta inom ett år. Har du bunden ränta måste du betala ränteskillnadsersättning för att lösa lånet i förtid, men det slipper du alltså med rörlig ränta.

Tänk på! Är du osäker på om rörlig eller bunden ränta är det bästa alternativet i din specifika situation bör du alltid diskutera saken med din långivare. Även om de kanske har svårt att säga exakt vad som kommer att ske i framtiden har de ändå insyn i din ekonomi och kan ge dig råd utifrån dina nuvarande förutsättningar.

Men har du sämre ekonomiska förutsättningar och känner dig orolig för effekterna av fortsatt stigande räntor kan det vara bättre att binda boräntan, även om du kanske får betala något mer under en längre period.

Välj en mix av rörlig och bunden ränta och sprid ränterisken

Ett tredje alternativ är att dela upp bolånet i olika delar, en del med rörlig ränta och andra delar med olika bindningstider. Det finns flera fördelar med att välja en mix av rörlig och bunden ränta och dessa kan du läsa mer om här nedanför.

Fördelar med olika bindningstider på bolån

  • Du sprider ränterisken. Den främsta anledningen till att dela upp bolånet på olika bindningstider är att du sprider ränterisken. Hela bolånet kommer alltså inte att påverkas av plötsligt stigande räntor samtidigt, vilket så klart är fördelaktigt för din ekonomi.
  • Du behöver inte ta beslut för hela bolånet direkt. Ett bolån med olika bindningstider kan också vara bra för dig som inte vill eller kan ta ett beslut om hela bolånet på en och samma gång. Du får helt enkelt lite mer betänketid: när bindningstiden för en del av lånet löper ut behöver du ju bara ta ett nytt beslut för just den delen.
  • Du kan både få trygghet och gynnas av lägre räntor. Genom att ha en eller flera delar av lånet bundet undviker du att drabbas allt för hårt om räntan skulle stiga, samtidigt som du har möjlighet att dra nytta av tillfälligt lägre kostnader om räntan skulle gå nedåt.

Det finns även vissa nackdelar med att ha bolånet uppdelat på olika bindningstider, eller snarare sådant som kan vara bra att känna till innan du tar ett beslut. Vi berättar mer här nedanför.

Nackdelar med att ha olika bindningstider på bolånet

  • Det kan bli svårare att byta bank. Med olika bindningstider på lånet kan det bli lite svårare för dig att byta bank eller långivare i framtiden. Du måste antingen vänta på att bindningstiderna på de olika delarna löper ut, eller betala ränteskillnadsersättning för att lösa lånet i förtid.
  • Lånet kan bli svårare att hantera. Ett uppdelat bolån kan innebära lite mer jobb eftersom du behöver hålla kolla på olika räntesatser och bindningstider. Vissa kan uppleva det något stressande, men är du intresserad av ekonomi och kan lägga lite extra tid på planeringen bör det inte vara något större problem.

Hur påverkar inflationen boräntorna?

Om inflationen är hög (vilket den är i dagsläget, även om den ser ut att vara på nedgång) försöker Riksbanken att dämpa nivåerna genom att höja styrräntan. Och det påverkar i sin tur även boräntorna. Har du rörlig ränta kan du räkna med att den på sikt ökar med lika mycket som Riksbankens höjning.

Vart är räntan på väg?

Bankerna räknar med att vi kommer få se rörliga boräntor på runt 5 procent vid årsskiftet 2023/2024, och att de sedan ligger kvar på relativt höga nivåer under de första sex månaderna av 2024. Det finns mycket som talar för att räntorna kommer börja gå nedåt igen i slutet av sommaren 2024, men på grund av det rådande ekonomiska läget har till och med bankernas experter svårt att ställa några helt säkra prognoser.

Hur hög ränta ska man klara?

När du tar ett bolån säkerställer banken alltid att du har tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar för att klara en ränta på minst 6 procent. Just nu är det ju dock inte bara boräntorna som ökar, utan även priserna på livsmedel, el och drivmedel. Så det kan så klart bli extra kännbart om de ekonomiska marginalerna redan är små.