Hur fungerar det att ta bostadslån med en borgensman?

Att ta ett bostadslån med en borgensman innebär att borgensmannen får betala din skuld om du själv inte kan betala. Borgensmannen fungerar som en säkerhet för hela lånesumman och ansvarar för att skulden betalas tillbaka enligt avtalet. Om du har svårt att få ett bostadslån kan lösningen vara att skaffa en borgensman.

Vad är en borgensman?

En borgensman kan vara både en juridisk person och en privatperson som går i borgen för dig som vill ta ett bostadslån. Borgensmannen fungerar som en säkerhet för bostadslånet. Som borgensman lovar man att betala tillbaka låntagarens skuld om låntagaren själv inte kan betala ränta, amortering eller andra kostnader som hör till bostadslånet. För att bli borgensman måste du ha utrymme i din egen ekonomi att kunna betala tillbaka hela lånet.

Vad innebär det att gå i borgen?

Att gå i borgen innebär att borgensmannen lovar att betala tillbaka skulden till långivaren om låntagaren inte kan betala tillbaka sin skuld. Den som går i borgen för någon måste ha en bra ekonomi och kunna klara av att betala tillbaka på bostadslånet om låntagaren inte klarar av det. Kraven för att få gå i borgen för ett bostadslån kan skilja mellan olika långivare men det finns några grundläggande krav som de flesta långivare har.

Grundläggande krav för att få gå i borgen för bostadslån

  • Åldersgräns minst 18 år
  • Fast inkomst
  • Hög kreditvärdighet
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Ingen skuld hos Kronofogden

Måste borgensmannen kunna lämna en säkerhet?

Nej, borgensmannen måste inte lämna någon säkerhet för att stå som borgensman på ett bostadslån. Långivaren gör en kreditbedömning på borgensmannens ekonomiska situation. Efter att långivaren har bedömt borgensmannens ekonomiska situation blir ansökan godkänd eller avslagen. Det är borgensmannens betalningsförmåga som avgör om borgensförbindelsen accepteras.

Vilka konsekvenser kan det få för borgensmannen?

Innan borgensmannen tecknar ett borgensåtagande måste borgensmannen få information om vad det innebär att vara borgensman för ett bostadslån och vilka konsekvenser det kan få. 

Ett borgensåtagande kan även leda till att borgensmannens kreditvärdighet sänks. Det kan leda till att borgensmannen kan få svårt att få lån beviljat i framtiden så länge borgensansvaret finns kvar.

Tänk på! Långivaren har rätt att kräva in hela skulden om låntagaren inte kan betala. För borgensmannen kan det få stora konsekvenser som att denne tvingas sälja sin egendom för att kunna lösa låntagarens skuld.

Borgensmannen bör även få information om låntagarens ekonomi och om det finns några betalningsanmärkningar eller andra skulder. För att borgensmannen ska få information om låntagarens ekonomi måste låntagaren ge sitt tillstånd till att de uppgifterna lämnas ut. 

Så snart lånet är godkänt bör långivaren skicka en kopia på skuldebrevet och borgensförbindelsen till borgensmannen.

Kan borgensmannen begära att långivaren säger upp bostadslånet?

Ja, borgensmannen kan begära att långivaren säger upp bostadslånet om det framgår i skuldebrevet att det är möjligt. Då måste borgensmannen skicka en skriftlig begäran till långivaren om att lånet sägs upp och att betalning sker enligt de villkor som står i avtalet. Men det kan leda till att borgensmannen måste betala hela skulden på grund av borgensåtagandet.

Är det lättare att få bostadslån med en borgensman?

Ja, dina chanser att bli beviljad ett bostadslån kan öka om du har en borgensman. En borgensman innebär ytterligare en säkerhet för ditt bostadslån utöver själva bostaden. Om du har en sämre ekonomi med låg kreditvärdighet kan det var en fördel att ansöka om ett bostadslån med en borgensman. 

När används borgensman för bostadslån?

Bostadslån med borgensman är vanligt för studerande med låg inkomst eller personer som har en låg kreditvärdighet och inte kan få bostadslån utan borgensman.

I vissa fall kan det räcka med en medlåntagare. Men om du har en medlåntagare kan bostadsrättsföreningen där du köper din bostad kräva att medlåntagaren ska vistas i bostaden en viss del av tiden. Då kan det vara bättre att ha en borgensman i stället för en medlåntagare.

Kan jag ha flera borgensmän på ett bostadslån?

Ja, du kan ha flera borgensmän på ditt bostadslån. Alla borgensmän som är knutna till borgensåtagandet har ett solidariskt betalningsansvar. Det innebär att alla är lika skyldiga till att betala in hela beloppet om långivaren kräver det. Men det är långivaren som väljer vem som ska betala.

Eftersom bostaden utgör en säkerhet räcker det oftast med en borgensman. 

Är medlåntagare och borgensman samma sak?

Nej, det är inte riktigt samma sak. För långivaren beror det på vilken typ av borgensåtagande det gäller. Det finns två typer av borgensåtagande: enkel borgen och proprieborgen. Det som skiljer dessa två är hur långivaren kan kräva tillbaka skulden.

Enkel borgen

Vid enkel borgen måste långivaren försöka driva in skulden direkt från låntagaren. Det kan innebära att bostaden måste utmätas och tvångssäljas. Om långivaren trots det inte får tillbaka hela skulden vänds kravet mot borgensmannen.

Proprieborgen

Proprieborgen kan liknas vid ett lån med en medlåntagare. Om låntagaren inte kan betala tillbaka sin skuld kan banken själv välja om de direkt vill skicka skulden till borgensmannen. Det betyder att borgensmannen kan bli betalningsskyldig mycket tidigare än vid enkel borgen. Proprieborgen är vanligast när det gäller svenska bostadslån.

Kan borgensmannen kräva tillbaka pengar från låntagaren?

Ja, borgensmannen kan kräva tillbaka pengar från låntagaren. Det kallas för att borgensmannen har regressrätt mot låntagaren. Borgensmannen kan kräva in hela lånebeloppet, ränta och andra avgifter som kan ha tillkommit. Men det är upp till borgensmannen hur låntagaren ska återbetala skulden till borgensmannen. 

Vad händer om någon avlider?

Om låntagaren avlider övergår skulden till dödsboet. Alla skulder betalas med de pengar som finns i dödsboet. Det kan innebära att bostaden säljs för att lösa skulden. Om pengarna från försäljningen inte räcker till måste borgensmannen betala resterande belopp.

Om borgensmannen avlider övergår borgensansvaret på borgensmannens dödsbo. Borgensansvaret finns kvar tills dess att bostadslånet är helt återbetalt eller tills dess att en ny borgensman tar över ansvaret eller att en annan säkerhet ställs för lånet. Om låntagaren inte har någon ny borgensman eller annan säkerhet för lånet måste det avsättas pengar för borgensåtagandet i borgensmannens dödsbo.