Bunden ränta

Väljer du bunden ränta på ditt bostadslån gäller samma ränta under hela avtalsperioden, oavsett vad som händer på räntemarknaden. Du behöver med andra ord inte oroa dig för ökade räntekostnader om reporäntan skulle stiga, men du kommer då heller inte att gynnas om räntan svänger nedåt.

För vem passar bunden ränta?

Bunden ränta på bolånet passar dig som vill ha full kontroll på dina boendekostnader varje månad under en längre tid framöver och inte planerar att flytta i första taget. Det handlar både om vilka marginaler du har i din ekonomi och hur du är som person. Det viktigaste är att du känner dig trygg med ditt val.

Har du svårt att ta ett beslut om bunden eller rörlig ränta kan du i regel få råd och stöd av långivaren.

Du kan välja en mix av bunden och rörlig ränta

Ett alternativ är att binda en del av lånet och ha den andra delen rörlig. Då sprider du helt enkelt ”risken” på olika bindningstider, där du vet exakt vad du ska betala för en del av lånet medan den andra delen förvisso kan bli dyrare under en period men också billigare om räntan går ner.

Kan jag lösa ett bundet lån?

Ja du kan lösa ett bundet lån i förtid, men då behöver du i regel betala en så kallad ränteskillnadsersättning för att kompensera långivaren för ränteförlusten. Hur mycket just du behöver betala beror på lånets storlek, hur lång bindningstid du har kvar och hur ränteläget är.

Vilka är fördelarna med bunden ränta?

Fördelen med bunden ränta är att du vet exakt vad du ska betala varje månad. Du slipper även oroa dig för att dina räntekostnader ska öka om reporäntan, även kallad styrräntan, stiger.

Vilka nackdelar finns det med att binda räntan?

En bunden ränta påverkas ju som sagt inte av svängningar på räntemarknaden, vilket innebär att du inte heller kan få lägre kostnader om räntan skulle gå ner en period. En annan nackdel med bunden ränta är att du inte kan lösa eller flytta lånet i förtid utan att du får betala för det. Som vi nämnde tidigare går det fortfarande att lösa ett bundet lån, men då tillkommer i regel en ränteskillnadsersättning.

Är bunden ränta dyrare än rörlig?

Historiskt sett har lån med bunden ränta varit dyrare över tid, men det innebär inte att det alltid är så. Det beror helt på hur räntemarknaden ser ut när du ska teckna bolån och vilka ekonomiska förutsättningar du har. Är ränteprognoserna osäkra kan det vara mer lönsamt att binda lånet, eller i alla fall en del av det.

Kan en bunden ränta höjas?

Nej om du har bunden ränta på bolånet kan den inte höjas under bindningstiden, oavsett vad som sker ute på räntemarknaden.

Vad händer med bolånet när bindningstiden löper ut?

Om du inte har valt någon ny bindningstid så kommer ditt lån automatiskt att gå över till tre månaders bindning (det vill säga rörlig ränta) dagen då bindningstiden löper ut. Oavsett vilken bindningstid lånet hade tidigare. Från och med villkorsändringsdagen kan du välja en längre bindningstid på lånet igen om du vill det.