Vad innebär bunden ränta?

Att ha en bunden ränta på sitt bostadslån innebär att du som låntagare vet hur mycket du ska betala i ränta varje månad, att din ränta är fast. Den period som bankerna oftast erbjuder sina kunder en bunden ränta kan variera mellan 3 månader till 10 år, och är ett bra val om du tror att den rörliga räntan kommer att stiga.

En bunden ränta för ditt bostadslån är den samma oavsett vad som händer i ränteläget hos banken i övrigt, och du vet dessutom hur höga dina räntekostnader kommer att vara för ditt lån under den tiden som du och banken avtalat. För många innebär detta en säkerhet.

Jämför bundna räntor från de största långivarna

Välj belopp
 • 1 000 kr
 • 5 000 kr
 • 10 000 kr
 • 15 000 kr
 • 20 000 kr
 • 25 000 kr
 • 30 000 kr
 • 40 000 kr
 • 50 000 kr
 • 60 000 kr
 • 70 000 kr
 • 80 000 kr
 • 90 000 kr
 • 100 000 kr
 • 125 000 kr
 • 150 000 kr
 • 175 000 kr
 • 200 000 kr
 • 250 000 kr
 • 300 000 kr
 • 350 000 kr
 • 400 000 kr
 • 500 000 kr
 • 600 000 kr

Nackdelar med bunden ränta på bostadslån

Att binda sitt bostadslån till en bunden ränta innebär även att du binder dig själv som kund hos din nuvarande bank under den tiden som ni avtalar. Detta gör att du inte kan flytta ditt bostadslån lika smidigt under bindningstiden, som om du valt ett annat alternativ för din ränta. Det är absolut inte omöjligt att flytta ditt lån under bindningstiden, men du blir då skyldig till att betala en ränteskillnadsersättning till banken, vilket kan kosta en del.

En annan anledning som talar emot att ha en bunden räntekostnad är att du historiskt sett betalar en högre räntekostnad för ditt lån än om du valt en rörlig ränta för ditt lån.

Hur fungerar bunden ränta vid försäljning?

Om du säljer din bostad innan bindningstiden för ditt lån har gått ut innebär det att du löser ditt bostadslån i förtid och du måste då betala ränteskillnadsersättning till banken. För att gå runt detta finns dock två sätt att gå tillväga på.

Om du flyttar till en ny bostad kan banken gå med på att du flyttar med ditt bostadslån till den nya fastigheten och istället anger den som säkerhet för bostadslånet. På så vis fortsätter du att betala av bostadslånet som vanligt och du slipper betala ränteskillnadsersättningen. Detta förutsätter givetvis att du fortfarande vill vara kvar som kund hos banken.

Den nya köparen kan också ta över bostadslånet för samma villkor som du hade. Förutsättningarna här är att alla berörda parter går med på detta: den nya köparen och banken. I de fall att det går igenom skrivs bostadslånet helt enkelt över på den nya ägaren, bostadslånet löses inte in i förtid utan fortsätter som tidigare och den nya köparen övertar den bundna räntan samt bindningstiden för bostadslånet.