Inteckning

En inteckning är säkerheten på ditt lån. När du tar ett bostadslån sätter du troligtvis själva bostaden som säkerhet för lånet, och då gör du helt enkelt en inteckning på den bostaden. Inteckningen kan du personligen ansöka om hos Lantmäteriet eller så kan du be banken sköta ansökan i samband med att du ansöker om bostadslån.

När kan man ansöka om en inteckning?

Fastighetsägaren som senast ansökt om lagfart hos Lantmäteriet för den aktuella fastigheten är den enda som kan ansöka om inteckning. Du kan ansöka om lagfart och inteckning på samma gång. En ansökan om lagfart bör ske i snar anslutning till att fastigheten överlåtits på dig så att inte den tidigare ägaren ansöker om inteckning för fastigheten innan du själv ansökt om lagfart.

En ansökan om inteckning ska innehålla följande

  • Fastighetsägarens personnummer
  • Alla fastighetsbeteckningar som ansökan avser
  • Inteckningsbeloppet
  • Fastighetsägarens underskrift och namnförtydligande
  • Medgivanden eller handlingar som visar att medgivande inte behövs

Vad kostar det att ta ut en inteckning?

När du ska ta ut en inteckning i fastigheten betalar du en så kallad stämpelskatt som är två procent av inteckningsbeloppet. Du får även betala en administrationsavgift på 375 kronor.

Vad innebär saminteckning?

En saminteckning, även kallad gemensam inteckning, innebär precis som namnet antyder att flera fastigheter omfattas av en och samma inteckning. Fastigheterna som ingår i en saminteckning måste tillhöra en och samma ägare eller flera ägare gemensamt i lika stora andelar. 

Vad innebär relaxering av en saminteckning?

En relaxering av en eller flera av fastigheterna som omfattas av en saminteckning innebär att man frigör fastigheterna från inteckningen. Själva inteckningen finns alltså kvar, men den slutar helt enkelt att gälla för fastigheterna som relaxeras.

Kan man ändra i en inteckning?

Ja, man kan göra ändringar i en inteckning. Till exempel om du vill att inteckningen ska gälla för flera fastigheter, byta ut ett pantbrev mot flera eller slå samman flera inteckningar till en. 

För att ansöka om ändringar i en inteckning går du till Lantmäteriets hemsida och fyller antingen i en blankett för utbyte eller en blankett för ny inteckning/dödning. I det senare fallet måste du under punkt 5 beskriva vilken inteckning du önskar ändra och vilka ändringar du vill göra.

Hur fungerar ett pantbrev?

Ett pantbrev fungerar som ett bevis på att du har gjort en fastighetsinteckning. Pantbrevet kan du sedan lämna in till banken som säkerhet vid ett bostadslån och är utfärdat om ett visst belopp som motsvarar fastighetens hela värde, eller delar av det.

Om du tar ett bostadslån och är tvungen att sälja din bostad för att betala tillbaka lånet, är det den som innehar pantbrevet som i första hand kommer att få pengarna för försäljningen.