Vad är kontantinsats?

En kontantinsats är den del av värdet på din bostad som inte får belånas i form av ett bostadslån. Bankerna i Sverige får enligt lag inte bevilja lån för hela bostadens marknadsvärde, och en del av bostadens värde måste därför betalas på ett annat sätt än via ett bostadslån.

2010 beslutade Finansinspektionen om att införa ett bolånetak. Detta innebar att ett bostadslån inte får överskrida 85 % av bostadens marknadsvärde. De sista 15 % av köpesumman måste därför finansieras med andra medel och denna andel kallas kontantinsats, och ursprunget till ordet var att Finansinspektionen helst såg att man betalade denna del med sparade pengar, det vill säga kontant.

Vad innebär kontantinsatsen för dig?

Bolånetaket innebär att du inte längre kan ansöka om ett bostadslån som täcker hela köpeskillingen för ditt bostadsköp. Bolånetaket och kontantinsatsen ställer högre krav på dig som vill köpa en bostad i och med att du måste finansiera 15 % av köpesumman utan att använda dig utav ett bostadslån, antingen själv eller via andra alternativ.

Köpa bostad utan kontantinsats

Grunden för kritiken som förts mot bolånetaket är att det nu är betydligt svårare för förstagångsköpare och unga att köpa en bostad, då underlaget för kravet är att man bör ha en sparad buffert att betala kontantinsatsen med och denna har inte många unga.

Men det finns sätt att kringgå kravet på kontantinsats, och det är genom att ta ett annat lån, så kallat kontantinsatslån, att betala kontantinsatsen med. Detta alternativ är ganska vanligt på bostadsmarknaden. Märk väl att kontantinsatslån tas helt utan säkerhet och har därför en högre ränta än ett bostadslån, som har bostaden som säkerhet.