Hur mycket kostar ett bostadslån?

Hur mycket ett bostadslån kostar beror på flera faktorer. Bland annat beror det på hur mycket du lånar och vilken ränta du får.

Andra saker som spelar in är om du vill veta hur mycket bostadslånet kommer att kosta dig i månaden eller hur mycket bostadslånet kommer att kosta dig totalt.

Fyll i dina uppgifter nedan för att få en bild av hur mycket bostadslånet kostar dig i månaden

Bolån

kr
%
%

Månadsbetalning

kr/månad

Bostadslånet blir alltid dyrare än pengarna du lånar

Generellt sett är det bra att vara beredd på att lånade pengar alltid kostar mer än summan du lånar för. Vad innebär det? Jo, det innebär att när du lånar pengar så tillkommer alltid extra kostnader. Den största kostnaden att räkna med är räntan. 

Räntan på lånet avgör hur dyrt lånet egentligen blir. Om du exempelvis lånar 100 000 kronor till en ränta på 10 procent kommer lånet att kosta dig 110 000 kronor.

Du betalar alltså 10 000 kronor “extra” för att få låna pengarna från långivaren.

Andra kostnader som tillkommer är exempelvis uppläggningsavgift och aviavgifter.

Några saker som påverkar kostnaden för ditt bolån är:

  • Bolånets storlek
  • Den nominella räntan
  • Den effektiva räntan
  • Kontantinsatsen

Vad är nominell ränta?

Den nominella räntan är räntan som du och långivaren kommer överens om när du tecknar ett bostadslån. Det är alltså räntan på lånet.

Den nominella räntan påverkas bland annat av din uppskattade återbetalningsförmåga, reporäntan samt hur mycket du kan lägga i kontantinsats. Ju mer du kan lägga som kontantinsats, desto bättre ränta brukar man kunna få.

Det handlar om att en hög belåningsgrad ofta också ger en hög ränta och vice versa.

Vad är effektiv ränta?

Den effektiva räntan innebär att alla kostnader för lånet är inräknade. Det innebär exempelvis, förutom den nominella räntan, kostnader som uppläggningsavgift, avgifter för avier och så vidare.

Den effektiva räntan brukar därför beskrivas som den reella kostnaden för lånet, eftersom den räknar in den nominella räntan samt övriga kostnader.

Din återbetalningsförmåga påverkar räntan

Den största kostnaden för bolånet kommer från räntan – ju högre ränta, desto dyrare lån. Därför bör målet vara att jämföra räntor på bolån och på så vis få den bästa räntan du kan få, givet din unika situation.

För att avgöra vilken ränta du kan få på ditt bolån kommer långivaren att titta på din återbetalningsförmåga, det vill säga din uppskattade förmåga att betala tillbaka pengarna du lånat. Om långivaren tycker att du har en bra återbetalningsförmåga finns chansen att du får en bättre ränta.

När långivaren bedömer din återbetalningsförmåga finns det flera faktorer som spelar in. De tittar bland annat på din inkomst, din anställningsform, om du har andra lån och om du har saker av värde (såsom en annan ägd fastighet) och KALP.

Vad är KALP?

KALP står för kvar-att-leva-på och är en kalkylform som långivaren använder sig av för att göra en bedömning av din återbetalningsförmåga. KALP utgår ifrån hur mycket pengar du preliminärt har kvar efter att ha betalat kostnader för lån, hushåll och bostad.

Utifrån KALP kan långivaren sedan räkna ut hur mycket de tycker att du får låna och en rimlig ränta. 

Belåningsgraden påverkar också räntan

Belåningsgraden är hur mycket du lånar i relation till bostadens värde. Ju mer du behöver låna för att ha råd med bostaden, desto högre belåningsgrad.

Enligt lag får långivaren inte låna ut mer än maximalt 85 procent av bostadens värde. Den högsta belåningsgraden för ett bostadslån som tecknas i dag ligger därför på 85 procent. Det innebär att du måste stå för resterande 15 procent. Dessa 15 procent kallas för kontantinsats.

Det innebär också att om du har råd att betala mer än 15 procent i kontantinsats går belåningsgraden på lånet ner, eftersom långivaren inte behöver låna ut lika mycket till dig för att du ska ha råd med bostaden.

I de flesta fall innebär en lägre belåningsgrad också en förmånligare ränta på ditt bostadslån. Det kan också hända att amorteringskravet påverkas beroende på hur låg belåningsgraden blir.

Hur mycket kostar ett bostadslån i månaden?

Det kan vara en god idé att räkna ut hur mycket bostadslånet kommer att kosta dig i månaden. Det ger dig en god översikt samtidigt som det också kan hjälpa dig att planera din övriga ekonomi.

Ett bostadslån är en stor utgift och för många är det också den största månatliga utgift som hushållet har. Därför är det alltid en god idé att ha en överskådlig bild av hur mycket bostadslånet kommer att kosta i månaden.

Det kan också vara en god idé att du skaffar dig en preliminär bild av bostadslånets månadskostnad redan innan du lånar pengar. På så sätt kan du på förhand räkna ut hur mycket du känner att du har råd med, redan innan banken prövar din återbetalningsförmåga.