Vad är snittränta?

Snitträntan hjälper dig som är i färd med att söka ett bostadslån på två sätt. Dels ger den dig ett sätt att jämföra bankernas erbjudanden, dels är den till hjälp när du vill förhandla en skälig ränta för ditt bostadslån. Snitträntan sammanställs av de faktiska räntor som bankens kunder fått på sina bostadslån. Samtliga banker som erbjuder bostadslån måste redovisa den reella räntan som kunder med bostadslån faktiskt betalar. Denna regel utfärdades av Finansinspektionen i juni 2015 och snitträntorna går som regel enkelt att finna på bankernas hemsidor.

Skillnaden mellan listränta och snittränta

Listräntan är den bolåneränta som bankerna använder i sin marknadsföring av bostadslån. Den skrivs ut för att ge potentiella kunder en bild av vilken ränta banken erbjuder. Värt att veta för dig som kund är att listräntan oftast brukar vara något högre än snitträntan. Det är viktigt att veta eftersom den ränta som marknadsförs inte nödvändigtvis är den ränta som du faktiskt kan få – det är möjligt att få en lägre ränta än annonserat. Men det innebär också att du som låntagare aktivt måste uppmärksamma detta och förhandla med banken för att få en räntenivå som stämmer bättre överens med snitträntan.

Viktigt att jämföra snitträntan på bostadslån

Kravet på att publicera snitträntor är bra för dig som ska ansöka om ett bostadslån. Det möjliggör för dig att jämföra de faktiska räntorna som bankerna erbjuder och på så sätt är det också enklare för dig att hitta en bank med villkor som passar just dig. Snitträntan är dock inte bara till hjälp för dig som för första gången ansöker om ett bostadslån. Även du som vill förhandla om ett befintligt bostadslån kan använda dig av den.