Vad innebär topplån och bottenlån?

Tidigare delades bostadslånet ofta upp i två delar: topplån och bottenlån. Efter att ett nytt krav om ett så kallat bolånetak trädde i kraft 2010 har termerna topp- och bottenlån bytt namn. Topplånet har ersatts av kontantinsatslån och bottenlån har nästan samma betydelse som bostadslån. Men termerna lever kvar så nedan kommer en kortare förklaring om vad de innebär.

Ett topplån motsvarar dagens kontantinsats

Dåtidens topplån togs vid ett bostadsköp för att täcka den del av köpesumman som inte täcktes av bottenlånet. Topplånet togs utan säkerhet hos banken vilket medförde en högre räntesats, till skillnad mot ett bottenlån som hade bostaden som säkerhet. Topplånet hade i regel även en kortare amorteringstid än bottenlånet. Idag används termerna kontantinsatslån eller blancolån, vilket har samma egenskaper som topplånet, och dessa används idag för att täcka upp för den kontantinsats som krävs då bostadslånet endast får uppgå till 85 % av bostadens marknadsvärde.

Ett bottenlån är i princip samma sak som ett bostadslån

Termen bottenlån används sällan idag då Finansinspektionens regler om bolånetak gjort att bostadslån är samma sak som bottenlån. Det tidigare bottenlånet utfärdades till max 85 % av bostadens värde, precis som dagens regler. När man tog ett bottenlån användes bostaden som säkerhet och skapade en minimal risk för bankerna att låna ut pengarna, vilket skapade en förmånligare ränta. Det är samma regler som gäller för dagens bostadslån. Så i princip har bottenlånet bara bytt namn till bostadslån.

Jämför bostadslån från olika banker

Välj belopp
 • 1 000 kr
 • 5 000 kr
 • 10 000 kr
 • 15 000 kr
 • 20 000 kr
 • 25 000 kr
 • 30 000 kr
 • 40 000 kr
 • 50 000 kr
 • 60 000 kr
 • 70 000 kr
 • 80 000 kr
 • 90 000 kr
 • 100 000 kr
 • 125 000 kr
 • 150 000 kr
 • 175 000 kr
 • 200 000 kr
 • 250 000 kr
 • 300 000 kr
 • 350 000 kr
 • 400 000 kr
 • 500 000 kr
 • 600 000 kr