Vilka villkor och krav gäller för bostadslån?

När du ansöker om ett bostadslån kommer du snabbt att bli medveten om att det finns flera krav och villkor för att få lånet beviljat. Några exempel är amorteringskrav, bolånetak, regler om skuldkvot samt regler gällande övriga utgifter. Dessa regler kommer från Finansinspektionen. Finansinspektionen är den statliga myndigheten med ansvar för tillståndsprövning och reglering av finansmarknaden. Bankverksamhet är ett av Finansinspektionens tillsynsområden och det innebär att samtliga banker är skyldiga att följa de krav som myndigheten ställer.

Ett råd! Informera dig om vilka krav bankerna utgår från när de bedömer din förmåga att återbetala lånet vid en låneansökan.

Det är dock inte bara kraven från Finansinspektionen du måste uppfylla som låntagare. Många banker har också egna kriterier de vill att du uppfyller innan de beviljar dig ett lån. Anledningen till det är att banken vill säkerställa att du kan betala av ditt bostadslån.

Finansinspektionens krav när det gäller bostadslån

Banker med avsikt att bevilja bostadslån måste uppfylla främst två krav från Finansinspektionen. Till att börja med finns ett tak för bostadslån – bankerna får inte bevilja ett bostadslån på ett belopp som är större än 85 % av köpeskillingen. Alltså måste 15 % av kostnaden för din fastighet betalas med andra medel. Avsikten med regeln är att få bostadsköpare att använda sparade pengar men det går också att ta ett så kallat kontantinsatslån för att finansiera dessa 15 %.

Förutom taket för bostadslån ställer Finansinspektionen också krav på amortering. När du tar ett bostadslån där beloppet utgör mer än hälften av värdet på bostaden är det nödvändigt att årligen göra avbetalningar på lånet – så kallade amorteringar.

Är din skuldkvot viktig när du ansöker om bostadslån?

Kort sagt: ja, det är den. Din skuldkvot utgörs av förhållandet mellan storleken på dina lån och din disponibla inkomst. Hur stor skuldkvot som är acceptabel avgör bankerna själva i dagsläget. Planer på att införa ett tak på skuldkvoten finns från Finansinspektionens sida men ännu är det upp till bankerna. Här varierar det från bank till bank men det är ganska vanlig att lån inte beviljas om detta skulle innebära en skuldkvot på över 600 % av låntagarens disponibla årsinkomst.

Även andra utgifter ska kunna betalas

Boräntan är också en faktor som spelar in för bankerna i deras bedömning. I dessa kalkyleringar räknar man inte med den aktuella räntan utan använder sig istället av en ränta som är mycket högre. Anledningen är att dagens boränta är mycket låg och därför enkel för de flesta låntagare att betala. Skulle räntorna stiga finns dock risken att många låntagare råkar i betalningssvårigheter. Detta vill bankerna undvika och därför är förmågan att betala en ränta på upp till 7 % ett krav.

En annan sak som är viktig för bankerna är förmågan att kunna hantera vardagsutgifter. Hela den disponibla inkomsten får inte gå åt till endast ränta och amortering. Till exempel kräver flera banker att en tvåbarnsfamilj ska ha 15 000 kronor i disponibel inkomst utöver boendekostnaderna. Kraven på hur stort beloppet bör vara skiljer sig dock från bank till bank. Det innebär också att även om du blivit nekad lån hos en bank så kan du fortfarande bli beviljad ett bostadslån hos en annan.