Vad innebär det att ta bostadslån vid ombildning?

För att kunna köpa loss bostaden vid en ombildning behöver du troligtvis ta ett bostadslån. Själva ansökningsprocessen går i princip till som vanligt, men du bör vänta med att ansöka tills efter köpstämman eftersom det troligtvis är då du får ett individuellt köperbjudande om just din lägenhet.

När du tar bostadslån vid en ombildning kan du i regel låna upp till hela bostadens värde, så länge den summan är högst 85 procent av marknadsvärdet. Det beror på att du i de allra flesta fall får köpa den ombildade bostadsrätten till ett lägre pris än vad den är värderad till. Detta innebär att man sällan behöver betala en kontantinsats när man tar bostadslån för att köpa en ombildad lägenhet.

Vid en ombildning betalar du i regel bara mellan 70 och 75 procent av marknadsvärdet, så du har med andra ord goda chanser att gå med vinst om du bestämmer dig för att sälja din bostad i framtiden.

Få hjälp att hitta bästa bolåneräntan
  • Personlig handläggare som hjälper dig
  • Jämför flera banker med en ansökan
  • Kostnadsfri och ej bindande ansökan

Kan bostadsrättsföreningen ta ett bostadslån vid en ombildning?

Ja, bostadsrättsföreningen kan också behöva ta ett gemensamt bostadslån för att köpa fastigheten. Sådana fastighetslån fungerar i praktiken som ett vanligt bostadslån, men banker och långivare har i regel specifika erbjudanden för just föreningar och företag. Ett fastighetslån kan behövas om medlemmarnas enskilda insatser inte täcker hela fastighetsköpet.

Större banker och långivare erbjuder också särskilda tjänster som ska hjälpa föreningar att finansiera köpet vid en ombildning. Som bostadsrättsförening kan det vara en bra idé att uppmuntra flera medlemmar att tillsammans förhandla med banken å föreningens vägnar för att få en så bra ränta som möjligt.

Vad är en ombildning?

En ombildning, till exempel från hyresrätt till bostadsrätt, innebär att majoriteten av hyresgästerna bildar en bostadsrättsförening och köper fastigheten av hyresvärden. Som hyresgäst är det upp till dig att välja om du vill köpa din bostad eller bo kvar som hyresgäst med samma villkor som tidigare.

Tips! På vår sida Ombildning till bostadsrätt kan du läsa mer om hur en sådan ombildning går till, fördelar och nackdelar med att köpa loss bostaden och annat som kan vara bra att ha i åtanke.

För att en ombildning över huvud taget ska kunna ske måste minst två tredjedelar av hyresgästerna vara villiga att delta i den. Det finns både fördelar och nackdelar med att köpa loss sin bostad vid en ombildning, men en tungt vägande faktor på för-sidan är att det är en bra investering för framtiden och att du som sagt ofta får ett väldigt förmånligt pris.

Vad gäller vid ombildning från bostadsrätt till äganderätt?

Om en bostadsrättsförening ombildas till friköpta fastigheter, det vill säga att bostadsrätterna ombildas till äganderätter, sker egentligen två separata överlåtelser. Föreningen köper först alla bostadsrätter i föreningen, vilket bör ske till det aktuella marknadsvärdet för bostaden. Mäklaren som sköter värderingen ska utgå ifrån så kallas grundstandard, och alltså inte ta hänsyn till eventuella förbättringar som har gjorts.

Sedan säljer föreningen fastigheterna till medlemmarna, och även detta ska ske till det aktuella marknadsvärdet. Men i detta fall blir det alltså som en friköpt fastighet och inte som bostadsrätt.

Bostadslån vid ombildning från bostadsrätt till äganderätt

De två affärsöverlåtelserna sker inom en och samma process, vilket innebär att du som boende bara behöver betala mellanskillnaden. Mellanskillnaden avser i det här fallet värdeskillnaden på bostaden värderad som bostadsrätt respektive värderad som äganderätt. Och det är här som bolånet kommer in i bilden.

När bostadsrätter ska ombildas till äganderätter tar man som ett av de första stegen i processen fram en kalkyl som bland annat visar värderingen av bostäderna, kostnaderna för de boende och även föreningens kostnader för ombildningen. Underlaget kan sedan användas vid förhandlingar med banken för att ge en bild av hur stort lånebelopp som behövs. Precis som för alla typer av lån bedömer banken så klart din personliga kreditvärdighet och ekonomiska situation för att säkerställa att du kommer kunna hantera de kostnader som bolånet för med sig.

Info! Precis som vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt behöver du ytterst sällan betala någon kontantinsats för att få bostadslån vid en ombildning från bostadsrätt till äganderätt. Fastigheten har med andra ord i regel ett betydligt högre marknadsvärde än bolånebeloppet.

Något som är viktigt att känna till är att ditt befintliga bolån kommer behöva läggas om, eftersom det nu är en fastighet och inte en bostadsrätt. Det är alltså inte längre din ”rätt att bo i lägenheten” som utgör säkerheten för bostaden utan själva fastigheten.

Vad gör jag om jag blir nekad bostadslån vid en ombildning?

  • Vänd dig till en annan långivare. Kraven för bostadslån kan ju variera något  mellan olika banker och långivare, så om du av någon anledning får ett nej hos en långivare kan du testa att vända dig till en annan. Det kan hända att den andra långivaren gör en annan bedömning av dina ekonomiska förutsättningar. Du måste så klart fortfarande uppfylla de grundläggande kraven för bolån.
  • Vänta med att köpa lägenheten. Från det att bostadsrättsföreningen har tagit över ägandeskapet över fastigheten har du sex månader på dig att köpa loss din bostad och under den tiden kan du satsa på att hitta en lösning, till exempel försöka få en medlåntagare eller förbättra din kreditvärdighet. Du kan fortfarande få köpa lägenheten till ett lägre pris, men du kan däremot behöva betala en så kallad räntekompensation för tiden som har gått.
  • Bo kvar som hyresgäst. Går det inte att få bostadslån kan du också välja att inte köpa lägenheten och helt enkelt bo kvar som hyresgäst. Bostadsrättsföreningen blir då din hyresvärd och du bor kvar under samma premisser som tidigare. Du kan däremot inte gå med vinst vid en eventuell försäljning i framtiden.

Vanliga frågor om bostadslån vid ombildning

Hur mycket får man låna till ett bostadsköp vid en ombildning?

Du kan i regel få låna upp till hela köpesumman, eftersom du i de allra flesta fall erbjuds ett lägre pris än vad bostaden är värderad till.

Krävs en kontantinsats när man tar bostadslån vid en ombildning?

Nej, det är sällan som man behöver betala en kontantinsats när man lånar till bostadsköpet vid en ombildning. Det beror på att bostadens värde i regel överstiger priset du betalar för att köpa den.

Kan jag bo kvar som hyresgäst om jag inte beviljas bostadslån vid en ombildning?

Ja, om du av någon anledning inte skulle få bostadslån för att köpa loss din bostad kan du välja att bo kvar som hyresgäst.

Måste man ansöka hos en specifik bank för att få bostadslån vid en ombildning?

Nej, du får ansöka om bostadslån hos vilken bank du vill. Du behöver alltså inte teckna lånet hos den bank som bostadsrättsföreningen har lån hos.