Kan jag få bostadslån utan fast anställning?

En vanlig missuppfattning är att du måste ha en fast anställning för att kunna bli beviljad ett bostadslån. Nästan alla banker är faktiskt villiga att bevilja ett bostadslån till låntagare utan fast anställning.

Så tänker bankerna när du söker bostadslån utan fast anställning

Det bankerna är främst intresserade av är att försäkra sig om att du kan betala tillbaka ditt lån. För att göra detta tittar de på ett antal olika faktorer, och din anställningsform är en av dem.

Ett enkelt sätt att försäkra sig om din kreditvärdighet är att se att du har en fast anställning, då en fast anställning är något som du antagligen kommer att ha för en tid framöver och därför fungerar som en säkerhet för banken.

Men att låntagarens anställningsform skulle vara helt avgörande för en beviljad ansökan är något som alla storbanker nekade till i en intervju med DN.

Vad du kan göra innan du söker bostadslån utan anställning

En fast anställning är inte en lika förekommande anställningsform idag, som den var för några år sedan. Det finns många anställningar idag som inte faller inom kategorin för fast anställning och det är bland annat om du jobbar som frilans, egenföretagare eller är projektanställd. Bankerna måste följa tidens gång och har därför anpassat ansökningsförfarandet för lån till detta.

Vid en ansökan om bostadslån när man inte har en typisk fast anställning är det därför extra viktigt att kunna visa att du kan betala tillbaka bostadslånet, även längre fram. Ett sätt att visa på din återbetalningsförmåga, och därmed öka dina chanser för att bli beviljad ett lån, är att ha sparat pengar innan du gör en ansökan.

Detta visar på att du har en god ekonomi, nog för att kunna lägga undan pengar, trots att du inte har en fast anställning. Många banker ser helst att du ska kunna betala en högre ränta än dagens, inte sällan omkring 6 – 8 %.

Tips när du söker lån utan fast anställning

Tänk över din ansökan om att ta ett bostadslån innan du verkligen gör det. Detta inte bara för bankens skull, utan främst för din egen. Gå igenom din ekonomi och gör en realistisk uppskattning över hur den kommer att se ut framöver och om du kommer att ha råd att betala av på ett lån.

Många väljer att teckna ett låneskydd, vilken är en försäkring som kan betala av dina lånekostnader och som träder i kraft om du skulle bli arbetslös eller drabbas av sjukdom. Ett annat alternativ är att ansöka om bostadslånet med en medsökande som har fast anställning. Detta kan komma att höja din kreditvärdighet.

Hitta bästa bolåneräntan
  • Få hjälp att förhandla ner bolåneräntan
  • Jämför flera banker med en ansökan
  • Ansökan är kostnadsfri och ej bindande