Vad är ett villalån?

Precis som namnet antyder så är villalånet ett särskilt bostadslån för att köpa villa. Ett villalån är ett lån med säkerhet – säkerhet för banken, det vill säga. En fysisk fastighet ger dem tryggheten att du kommer att kunna betala av ditt lån, även om du måste sälja fastigheten för att göra det. Men att det finns en säkerhet är också positivt för dig. Eftersom banken har en garanti för återbetalning kan de också erbjuda dig en lägre ränta. Skulle du ta ett lån utan säkerhet på samma summa skulle du vara tvungen att betala en betydligt högre ränta.

Tänk på detta innan du ansöker om villalån

Ett villaköp är i de flesta fall den absolut största investeringen du någonsin gör som privatperson och det innebär också att det är viktigt att förbereda dig innan du väljer bank och ansöker om lån.

  • Skaffa dig full koll på din ekonomi. Det gäller inte bara hur den ser ut i dagsläget utan också hur din framtida ekonomi kan komma att de ut. Villalånet kommer ta många år att betala tillbaka och du måste vara säker på att du kan betala högre ränta samt amortera även i framtiden.
  • Jämför de olika villalånen. Bankernas främsta sätt att konkurrera är att erbjuda förmånliga villalån. Därför lönar det sig att kontakta flera olika banker för att höra vem som kan erbjuda dig bäst villkor.
  • Bind inte lånet för länge. Att binda lånet under en lång tid ger som regel en lägre ränta. Nackdelen är dock att om du säljer din villa innan bindningstiden löpt ut uppstår kostnader. När du löser lånet blir du nämligen tvungen att betala en avgift, en så kallad ränteskillnadsersättning.
Hitta bästa räntan på villalån
  • Personlig handläggare som hjälper dig
  • Jämför flera banker med en ansökan
  • Kostnadsfri och ej bindande ansökan

Villalån regleras av Finansinspektionen

I Sverige finns ett regelverk som banker måste följa då de godkänner villalån. Regelverket är framtaget för att förhindra en alltför hög skuldsättning bland hushållen och utfärdas av Finansinspektionen, tillsynsmyndigheten för finansmarknaden. Det är huvudsakligen två regler bankerna måste följa när de beviljar villalån.

Till att börja med finns ett tak för bostadslån. Det innebär att beloppet du får låna till ett husköp begränsas till 85 % av köpesumman. De 15 % som kvarstår utgör kontantinsatsen och denna måste du betala på något annat sätt. Finansinspektionens idé med denna regel är att hushållen använder sig av sina besparingar när de köper hus. Saknas sådana går det dock också att ta ett kontantinsatslån för att täcka denna kostnad. Detta tas separat från villalånet.

Sedan krävs också amorteringar – avbetalningar av lånet – i vissa fall. Det här amorteringskravet gäller dig som tar villalån som överstiger 50 % av fastighetens kostnad. Har du tagit ett sådant lån måste du betala av på din skuld varje år.

Villalånet är inte den enda kostnaden när du köper villa

Det är lätt att tro att när du väl beviljats villalånet, betalat för huset och skrivit under köpekontraktet så är allt klart. Det stämmer dock inte – det tillkommer ytterligare kostnader även efter att köpet är slutfört.

Som ny ägare av fastigheten måste du registreras och detta görs på så sätt att du ansöker om lagfart. Lagfartsändringen kommer med en avgift (en så kallad stämpelskatt) och denna avgift uppgår till 1,5 % av köpesumman.

Därtill kommer också avgiften för pantbrev. Ett pantbrev är ett bevis på att du intecknat fastigheten och det behöver banken eftersom de, av naturliga skäl, inte kan ta fastigheten i pant. Även i detta fall tas en stämpelskatt ut. Pantbrevet bör motsvara det totala beloppet av lånet och stämpelskatten uppgår till 2 % av detta belopp. Därför är det viktigt att innan köp och låneansökan informera dig om ifall pantbrev redan finns på villan.