Vad är pantbrev?

Pantbrev är ett värdebevis som kan användas som en säkerhet i samband med bostadslån. Värdet på pantbrevet är inom det värde som bostaden har. En bostadslåneränta är lägre än räntan för ett vanligt blancolån eftersom bostaden fungerar som en säkerhet för lånet. Men på grund av att banken inte fysiskt kan ta en fastighet utfärdas i stället ett pantbrev som uppger värdet eller del av värdet på bostaden.

Kom ihåg! Ditt hus kan inte lämnas som pant till banken, och därför blir pantbrevet ett bevis på att det gjorts en inteckning av fastigheten.

Utifall att låntagaren inte är kapabel till att betala tillbaka på bostadslånet är det möjligt för banken att, med hjälp av pantbrevet, driva fram en försäljning av den aktuella bostaden. Av denna anledning utfärdas pantbrevet på ett belopp som stämmer överens med det belopp som bostadslånet uppgår till. Banken är den part som vid försäljning av bostaden har första rätten till pengarna som kommer från försäljningen.

Vad kostar en ansökning av pantbrev?

Vid ansökan av pantbrev tillkommer två typer av avgifter. Den ena är en expeditionsavgift och den andra är en rörlig stämpelskatt. Detta är viktigt att komma ihåg när du vill få utfärdat ett pantbrev i samband med ditt bostadsköp.

I nuläget ligger expeditionsavgiften på 375 kronor, vilken är fast oavsett hur stort beloppet på ditt pantbrev är. Den rörliga avgiften som tillkommer vid ansökan av pantbrev är den som kallas stämpelskatt, vilken i dagsläget är 2 % av det totala beloppet i ett pantbrev. Denna del av avgiften kan bli mer ekonomiskt kännbar för dig som låntagare, då det inte är ovanligt med höga belopp i pantbrev.

Du kan använda ett redan existerande pantbrev om det finns

Ibland är det så att ägaren som du köper din nya bostad av har ett pantbrev på sitt bostadslån sedan tidigare. Då går det bra att använda det som pant vid ansökan av bostadslån hos banken. Dock har fastighetens värde ofta ökat sedan pantbrevet utfärdades, vilket gör att pantbrevets värde inte motsvarar det belopp som du vill låna. I detta fall kan du ansöka om ett nytt pantbrev som motsvarar det resterande värdet på lånet du vill ta. Som en följd av detta finns det ofta flera olika pantbrev med olika värden för en och samma fastighet.

Köper du en bostadsrätt och vill pantsätta den, är det i vissa fall så att bostadsrättsföreningen själva har något som de kallar en pantsättningsavgift. Denna bör inte överskrida 1 % av det prisbasbelopp som råder. Bostadsrättsföreningens pantsättningsavgift brukar stå angiven i föreningens stadgar.