Kan jag lösa mitt bostadslån i förtid?

Ja, du kan lösa ditt bostadslån i förtid. Men om du har ett bostadslån med bunden ränta har banken rätt att kräva ränteskillnadsersättning om du löser lånet innan bidningstiden har gått ut. Ränteskillnadsersättning är en schablonersättning av vad banken skulle ha tjänat i ränteintäkter om du hade haft kvar ditt lån. 

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är en en ersättning som långivaren har rätt till om du väljer att lösa bolån med bunden ränta innan bindningstiden har gått ut. Du kan också behöva betala ränteskillnadsersättning om du väljer att återbetala en extra stor summa som gör att du löser delar av ditt lån. Enligt konsumentkreditlagen har du rätt att lösa ditt lån när du vill även om du har bunden ränta. Men då har långivaren rätt att ta ut ränteskillnadsersättning. 

De nuvarande reglerna för hur ränteskillnadsersättning beräknas infördes den 1 juli 2014. Har du lån som är tagna och bundna innan 1 juli 2014 gäller de gamla reglerna. Längsta bindningstiden för ett bolån ligger på 10 år.

Den nya beräkningen baseras på bostadsobligationsräntan och den gamla beräkningen baseras på statspapperräntan. Anledningen till att man införde de nya reglerna var för att det skulle bli billigare för bolånekunder att förtidsinlösa sina bolån.

Räkna ut kostnaden för att lösa dina bundna lån

Om du har fått ett erbjudande om bättre ränta bör du göra en kostnadskalkyl för vad det kostar att lösa ditt bolån i förtid. Det är inte säkert att det lönar sig att teckna ett nytt lån. Men ibland kan det löna sig att lösa lånet i förtid om du kan teckna ett nytt lån till lägre ränta och längre bindningstid.

Så räknar du ut ränteskillnadsersättningen

När du räknar ut ränteskillnadsersättningen ska du räkna med de räntor och amorteringar som du skulle ha betalat till långivaren fram tills bindningstiden upphör. Det räknas om till nuvärde. För att räkna ut nuvärdet används en formel med en jämförelseränta. Plussa därefter på nuvärdet av skulden och dra sedan bort skulden som löses på lösendagen. Då får du fram ränteskillnadsersättningen. 

Uträkningsformel: Ränta och amortering fram till ränteändringsdagen (nuvärde) + skulden på ränteändringsdagen – skulden på lösendagen = Ränteskillnadsersättning

På Konsumenternas sajt finns en kalkylator som du kan använda för att räkna ut hur mycket du måste betala i ränteskillnadsersättning

Måste jag betala ränteskillnadsersättning?

Ja, om du har ett bundet lån som är bundet på mellan ett och tio år får du räkna med att betala ränteskillnadsersättning. För att undvika att betala ränteskillnadsersättning behöver du vänta till bindningstiden på ditt lån har löpt ut. Om du har rörlig ränta behöver du inte betala ränteskillnadsersättning.

Får jag göra avdrag för ränteskillnadsersättningen?

Ja, ränteskillnadsersättningen är avdragsgill. Du kan alltså göra ränteavdrag i din deklaration på samma sätt som du gör avdrag för vanliga lån. Med ränteavdraget får du tillbaka 30 procent av den totala räntekostnaden upp till 100 000 kronor.