Finns det något tak för bostadslån?

2010 införde Finansinspektionen nya regler för bolånetaket i Sverige, vilket innebar att man maximalt får belåna 85 % av sin bostads marknadsvärde. Vid köp av en ny bostad innebär detta att du måste betala de resterande 15 % med egna pengar, den så kallade kontantinsatsen. Har du blivit beviljad ett bostadslån innan dessa regler trädde i kraft innebär det ingen skillnad, så länge du inte ökar ditt lån.

Därför finns ett tak för bostadslån i Sverige

Motiveringen bakom Finansinspektionens beslut om att införa ett bolånetak är att försöka hjälpa svenska hushåll att begränsa sina skulder och att tänka efter, innan de väljer att ansöka om ett bostadslån.

Många hushåll i Sverige har, enligt Finansinspektionen, under lång tid tagit bostadslån och i och med dem skuldsatt sig, och dessa skulder medför att låntagare är mer utsatta för förändringar i bostadsmarknaden. Med bolånetaket vill Finansinspektionen ändra på detta.

Vanlig kritik mot taket för bostadslån

De nya reglerna möttes av ganska mycket kritik där många bland annat menade på att taket utestängde unga och förstagångsköpare från bostadsmarknaden på grund av kontantinsatsen som krävs. Samt att en hög belåningsgrad inte nödvändigtvis innebär problem för ett hushåll, utan att det viktiga är att lånen kan betalas tillbaka.

Svaret på denna kritik som Finansinspektionen gav, var just att förhindra unga och förstagångsköpare från att ta på sig för stora lån.

Att låna till kontantinsats för att kringgå taket för bostadslån

Trots att bolånetaket innebär att du som köpare av en ny bostad ska stå för kontantinsatsen själv, finns det lån att söka även till det. Dessa lån kallas kontantinsatslån, och genom att dela upp kostnaden för lånet för bostaden på ett bostadslån och ett blancolån, går det att komma runt reglerna för bolånetaket.