Hur ska jag komma in på bostadsmarknaden?

Det kan vara svårt att komma in på bostadsmarknaden, speciellt för unga personer i åldern 18 till 30 år och ensamstående föräldrar. Några anledningar till det är de långa bostadsköerna och höga bostadspriserna. Men det är inte omöjligt! Fortsätt läsa för att få tips på hur du kan göra det lättare att komma in på bostadsmarknaden. 

4 tips på hur du tar dig in på bostadsmarknaden

Även om det är svårt att få in en fot på bostadsmarknaden är det inte omöjligt. Här nedan kan du läsa våra tips på hur du kan få en bostad.

1. Ställ dig i kö för en hyresrätt

Alla som har fyllt 18 år och har ett svenskt personnummer kan ställa sig i bostadskö. Är du under 18 år kan dina föräldrar ansöka om att stå i kö i stället för dig. Kötiden för att få en bostad varierar beroende på var i landet du vill bo och vilken typ av bostadskö du har valt.

Det finns olika typer av bostadsköer. Du kan ställa dig i kö hos ett privat företag eller en privat värd. Det finns även bostadsköer som är kopplade till kommunen, organisationer eller myndihgeter.

Du kan ställa dig i kö till flera olika bostadsbolag. Men innan du ställer dig i kö bör du läsa igenom vad som gäller för det bostadsbolaget. Vissa tar nämligen ut en årsavgift.

Hyresrätt utan kö

Det finns flera bostadsbolag som inte har någon generell intressekö. I stället får du söka bostäder på bostadsbolagets sida. När du har hittat en bostad som du tycker är intressant anmäler du ditt intresse och ställer dig i kö för just den bostaden. 

Öka dina chanser att få en hyresrätt snabbare

Dina chanser att få en hyresrätt ökar om du har en medboende kopplad till dig. Fördelen med att ha en medboende är att vissa hyresvärdar godkänner att ni slår ihop hushållets totala inkomst. Ni blir då en säkrare hyresgäst eftersom ni har en större inkomst och båda är betalningsansvariga för hyran.

2. Hyr i andra hand

Det är även vanligt att hyra i andra eller tredje hand. Men det är en mer osäker lösning än att hyra ett förstahandskontrakt.

Det finns flera saker du behöver tänka på när du hyr en bostad i andra hand. Det finns både seriösa och oseriösa hyresvärdrar.

För att inte bli lurad bör du undvika

 • Hyresvärder som inte låter dig se bostaden innan du skriver kontrakt.
 • Hyresvärdar som inte vill ge dig ett skriftligt kontrakt.
 • Hyresvärdar som tar ut en orimligt hög hyra och begär mer pengar svart.
 • Hyresvärdar som vill att du betalar kontant.
 • Hyresvärdar som inte kan visa att de har fått godkänt av föreningen att hyra ut sin bostad.

När du ska hyra en bostad i andra hand är det viktigt att du får ett skriftligt hyreskontrakt med en skälig hyra. Även om ett muntligt avtal gäller precis som ett skriftligt avtal kan det vara svårt att bevisa om något händer och det uppstår en konflikt.

I kontraktet bör det framgå

 • Vilken hyra du ska betala
 • Vad som ingår i hyran
 • När hyran ska betalas
 • Hyr lång tid hyreskontraktet gäller
 • Uppsägningstid

Tänk på! Gör en gemensam besiktning av bostaden med hyresvärden och notera de fel och skador som finns. Annars kan hyresvärden hävda att det är du som orsakat skadan.

3. Hyrköp 

Hyrköp innebär att du hyr bostaden med möjlighet att köpa bostaden efter en avtalad tid, till exempel fem eller tio år. Då har du chans att spara ihop pengar till kontantinsatsen. Dessutom köper du bostaden enligt det aktuella marknadsvärdet som var vid tillfället när du skrev på avtalet. Det innebär att du får ta del av värdeökningen men forfarande betala den summan som bostaden skulle ha kostat när du ingick i avtalet.

Så här fungerar hyrköp

 • Hyrköp passar dig som inte har hunnit spara ihop pengar till hela kontantinsatsen.
 • Hyresgästen betalar hyra under den period som den hyr bostaden. 
 • Hyresgästen har rätt att köpa bostaden till ett förutbetstämt pris.
 • Hyresgästen har rätt att köpa bostaden när som helst under den avtalade tidsperioden eller vid en förutbestämd tid.

4. Köpa bostad

För att köpa bostad krävs det oftast att du har fast anställning och god ekonomi. Men det kan fortfarande vara väldigt tufft. För att underlätta kan du ta hjälp av dina föräldrar eller någon annan närstående person som du litar på. Chanserna att få ett bolån ökar om du har en medlåntagare. Dessutom är det lättare att köpa bostad om du har sparat ihop pengar till kontantinsatsen.

Spara till kontantinsatsen 

Du kan inte få ett bolån om du inte kan finansiera kontantinsatsen själv. Det är bra om du kan visa för banken att du har sparat pengar till kontantinsatsen. Du måste kunna finansiera minst 15 procent av priset på bostaden. Priset på bostäder varierar mycket beroende på var i landet du vill köpa bostad. Bostäderna är oftast dyrare i mer attraktiva områden och då behöver du en större kontantinsats.

Exempel: Enligt aktuella bostäder som ligger ute till försäljning på Hemnet varierar priserna rejält beroende på vart i landet du vill köpa bostad. En etta i centrala Stockholm på cirka 30 kvadratmeter har ett utgångspris på cirka 3 miljoner kronor. En lika stor etta i centrala Falun har ett utgångspris på 1,4 miljoner kronor. Och i Växjö är utgångspriset för en lika stor etta 1,2 miljoner kronor. 

För att spara ihop till kontantinsatsen bör du först ta reda på hur mycket du är beredd att betala för en bostad. Det kan vara svårt att veta vad en bostad kommer att kosta i framtiden. Under det senaste året har det varit en extrem prisuppgång på bostäder i hela landet. Men räkna med en prisuppgång på cirka fem procent per år.

Det bästa sättet att spara pengar till kontantinsatsen är att räkna på ett långsiktigt sparande på fem år och att spara pengar i aktier eller fonder. Där får du den allra bästa avkastningen. 

Exempel: Du vill köpa en bostad för 1,7 miljoner kronor. Det innebär att du behöver 255 000 kronor i kontantinsats. Det tar cirka fyra till fem år att spara ihop till 255 000 kronor om du sparar mellan 4 000 och 5 000 kronor varje månad i aktier eller fonder med en årlig avkastning på 7 procent. Ju mer du kan spara undan varje månad, desto snabbare går det att få ihop pengar till kontantinsatsen.

Ta hjälp av dina föräldrar eller en medlåntagare

Det kan underlätta jättemycket om en förälder kan gå in som en medlåntagare. Låntagaren och medlåntagaren måste vara medvetna om att båda har betalningsansvar för att lånet återbetalas i tid. En medlåntagare har alltså samma skyldigheter som låntagaren.

Fördelen med en medlåntagare är att den totala ekonomin för alla låntagare klarar av ett högre lånebelopp enligt amorteringskravet. Men medlåntagaren måste vara medveten om att det kan påverka möjligheten att utöka sitt eget bolån om man står som medlåntagare på sitt barns bostadslån.

Varför är det svårt att komma in på bostadsmarknaden?

Strängare kreditregler, skärpta amorteringskrav, striktare bolånetak och brist på hyresrätter är några orsaker till varför det är svårt att komma in på bostadsmarknaden. Dessutom har priserna på bostäder ökat rejält de senaste åren. 

Tips! Det kan vara väldigt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Däremot kan det vara lite lättare om du kan tänka dig att bo en bit utanför, eller i en annan stad eller ort som inte angränsar till de allra populäraste områdena. 

Det är inte bara unga personer som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Även äldre personer som har levt sammanboende i hushåll med andra boendeformer har svårt att komma in på bostadsmarknaden efter en separation.

Men det är även en regional fråga. Det är oftast lättare att få ett förstahandskontrakt på en hyresrätt eller billigare att köpa en bostad på mindre orter i landet än vad det är i storstäder och högskolestäder. Bostadsköerna kan vara extremt långa och bankernas krav gör det svårt för många att få bolån. 

Vad krävs det för att komma in på bostadsmarknaden?

För att komma in på bostadsmarknaden krävs det att du har en ordnad ekonomi oavsett om det gäller en hyresrätt eller bostadsrätt. Vill du köpa en bostad krävs det att du uppfyller kraven för att få ett bostadslån.

Kraven hos de traditionella bankerna kan vara lite hårdare än hos andra långivare. Det kan göra det i princip omöjligt även för den som har fast anställning och god ekonomi att köpa sin första lägenhet och komma in på bostadsmarknaden.

Antalet alternativa banker som erbjuder bolån har ökat under den senaste tiden. Det kan var enklare att ansöka om bolån hos mer nischade banker. Det är precis lika tryggt och enkelt att ansöka om bolån hos en nischad bank som att ansöka om bolån hos de traditionella bankerna.