Hur påverkas mitt bostadslån om jag byter jobb?

Om du har beviljats bolån och köpt din bostad kommer ett jobbyte i stort sett inte att påverka lånet alls. Det kan dock bli aktuellt att räkna om din skuldkvot (lånebeloppet delat på hushållets årliga bruttoinkomst) om din lön har ändrats, vilket i sin tur kan påverka amorteringstakten. Men det är upp till varje enskild bank att avgöra om en justering ska göras eller ej. Här ska vi berätta mer om hur det fungerar och i vilket stadie i låneprocessen ett jobbyte faktiskt kan ändra förutsättningarna.

Vad händer med bolånet om jag får högre inkomst?

Det kan mycket väl hända att den inkomst du hade då du tecknade bolåneavtalet ändras. Du kan ju till exempel byta till ett jobb med högre lön, få löneförhöjning på ditt befintliga jobb eller gå från deltid till heltid.

Eftersom detta innebär att din skuldkvot ändras kan även amorteringskravet som är kopplat till bruttoinkomsten ändras. Detta gäller alltså oavsett om du omfattas av amorteringskravet som baseras på belåningsgrad eller ej.

Info! Enligt amorteringskravet ska du som har en belåningsgrad (bolånet delat på bostadens värde) på över 70 procent amortera minst 2 procent per år, medan du som har en belåningsgrad på mellan 50 och 70 procent amortera minst 1 procent per år. Ligger belåningsgraden under 50 procent finns inget krav på amortering. Har du en skuldkvot som är 4,5 gånger större än hushållets årliga bruttoinkomst ska du amortera ytterligare 1 procent per år.

Men med det sagt så finns det inget i lagen som säger att man måste omförhandla villkoren varje gång låntagarens bruttoinkomst ändras, utan det är som sagt upp till varje långivare att avgöra om man ska göra en justering av bostadslånet eller inte. De villkor som avtalades när bolånet tecknades (som baserades på dina ekonomiska förutsättningar just då) fortsätter i regel att gälla under hela löptiden.

Vad händer med bolånet om jag får lägre inkomst?

I vissa fall kan ju även jobbsituationen ändras så att bruttoinkomsten blir lägre, till exempel om du måste gå ner i tid, går på föräldraledighet, blir arbetslös eller om du blir sjukskriven. Lägre inkomst kan innebära att din skuldkvot blir högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten (från att tidigare ha legat under denna siffra), och vad händer egentligen med återbetalningen av bolånet då?

Tips! När du tecknar bostadslån finns det i de flesta fall möjlighet att även teckna ett så kallat låneskydd. Låneskyddet är en slags försäkring som täcker lånekostnaderna om du blir arbetslös eller sjukskriven under återbetalningstiden. Du får i samband med tecknandet en kvalifikationstid (i regel på mellan 2 och 12 månader), och det är först efter den tiden som du kan få ersättning.

Faktum är att det sällan sker någon förändring alls. Om det extra amorteringskravet (kravet som baseras på din skuldkvot) inte ingår i ditt avtal från början kommer det inte heller automatiskt att läggas till bara för att din inkomst blir lägre.

Däremot kan du som redan omfattas av det extra kravet och till exempel blir arbetslös i vissa fall få möjlighet att göra undantag från det extra amorteringskravet under en viss period. Amorteringskravet på ytterligare 1 procent per år blir med andra ord tillfälligt fryst. Detta är dock en lösning som är frivillig för varje enskild långivare att erbjuda, och alltså inget du kan ta för givet. Blir du arbetslös eller sjukskriven bör du kontakta din långivare så snart som möjligt och höra vilka möjligheter som finns.

Ett jobbyte kan påverka dina chanser att få låna

Vi har hittills gått igenom vad som händer om din jobbsituation skulle förändras under återbetalningstiden, det vill säga när du redan har fått lånet och köpt din bostad. Och som synes händer ofta inget alls. Annat är det om dina ekonomiska förutsättningar förändras tidigare i låneprocessen.

Har du fått ett lånelöfte baserat på den inkomst och anställningssituation du hade tidigare och sedan hinner byta jobb, få lägre eller högre lön eller kanske bli arbetslös innan du beviljas själva lånet, måste du kontakta långivaren direkt och informera dem om det. Långivaren får då göra en ny bedömning av din ekonomi och återbetalningsförmåga, vilket kan ändra lånevillkoren (antingen positivt eller negativt beroende på år vilket håll din inkomst har ändrats) när det gäller både lånebelopp och ränta.

Om din inkomst har minskat drastiskt finns det ju risk för att du inte får låna alls. Men hör av dig till din långivare så snart som möjligt och förklara situationen, så kan ni förhoppningsvis komma överens om en lösning.