Vad är belåningsgrad?

Med belåningsgrad menas helt enkelt hur stort bostadslån du har på din bostad i relation till husets marknadsvärde. Belåningsgraden räknar du ut genom att ta summan för ditt totala bostadslån och dividera det med värdet för din bostad.

Att veta sin belåningsgrad ger en beredskap när bostadsmarknaden förändras och marknadsvärdet på din bostad kan förändras. Hög belåningsgrad och rörlig ränta är känsligare än låg belåningsgrad. Om din belåningsgrad är mycket hög ta en funderare på om du kan amortera mer.

Exempel: Säg att du köper en bostad vars marknadsvärde är 1 000 000 kronor. Bostadslånet du tar är 600 000 kronor och betalar resterande pengar för bostaden själv. Belåningsgraden räknar du alltså ut genom att ta bostadslånet, 600 000 kronor och dividerar det med bostadens marknadsvärde, 1 000 000 kronor. 600 000/1 000 000 = 0,6 = 60 %. Belåningsgraden är alltså 60 % i det här fallet.

Att veta vilken belåningsgrad du har är väsentligt när du ansöker om bostadslån, men även för amortering av ett lån du redan har.

Banker får inte bevilja bostadslån på mer än 85 %

Hösten 2010 trädde nya regler angående bostadslånet i kraft. Dessa reglerar hur mycket man får belåna sin bostad och de nya reglerna för bostadslån innebär att du får max belåna din bostad till 85 % av bostadens marknadsvärde. Detta betyder att vid ett bostadsköp måste du betala 15 % av köpesumman själv. Dessutom finns ett amorteringskrav gällande bostadslån som har belåningsgrad över 50 %.