Går det att ta över bostadslån?

Tekniskt sett går det inte att ta över ett bostadslån, utan det du får göra är att ansöka om ett nytt lån i ditt eget namn. Ett lån är alltid baserat på låntagarens unika ekonomiska situation, och därför går det inte att ta över ett lån och behålla samma villkor som den tidigare låntagaren har haft. Om du ska ta över ett bostadslån vid till exempel separation eller dödsfall är det bäst att ta hjälp av en jurist.

Hur tar man över ett bolån?

Så här gör du om du vill ta över ett bolån från någon annan:

  1. Kontakta en jurist för att få hjälp med just din situation. Att ta över ett bostadslån kan vara lite krångligt, så därför är det bäst att få professionell hjälp.
  2. Efter att en jurist har hjälpt dig att gå igenom din situation kan du kontakta banken för att förhandla om lånet. Ibland kan juristen hjälpa till även med detta.
  3. Om långivaren anser att du har de ekonomiska förutsättningarna kommer lånet att flyttas över på dig. Du kommer då få en ny ränta och nya villkor baserade på din egen ekonomi.

Ta över bostadslån vid separation

Om du ska separera från din partner behöver ni först och främst göra en bodelning. Det innebär att ni delar upp allt ni äger mellan er, och detta inkluderar då bostaden. För sambor räknas bostaden dock bara som gemensam egendom om den är inköpt för att ni ska bo i den tillsammans. Om en av er ägde bostaden sedan innan är det den personen som har rätt till bostaden.

Är ni överens om vem som ska ta över bostaden kan ni göra en bodelning på egen hand. Ni måste då skriva ett avtal som ni båda ska underteckna. Även detta kan ni göra själva. Men vi rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist för att ordna detta.

När bodelningen är klar och ni har bestämt vem som ska bo kvar i bostaden måste den personen ta över hela bolånet. Därför måste ni kontakta långivaren, som då gör en bedömning om personen som ska bo kvar har de ekonomiska förutsättningarna att ta över lånet. I så fall får personen ta över lånet, eventuellt till en annan ränta och andra villkor.

Ta över bostadslån vid dödsfall

När en person avlider övergår alla ägodelar, inklusive bostaden, till ett så kallad dödsbo. Sedan görs ett arvskifte, där den avlidnas tillgångar delas upp mellan arvingarna. När arvskiftet är klart försvinner dödsboet.

Reglerna kring vem som kan ta över en avliden persons bostad, och därmed bostadslån, är svåra att sammanfatta på ett enkelt sätt. Det beror på många olika faktorer, till exempel om den avlidne var gift och om paret i så fall har gemensamma barn eller om de har särkullbarn, det vill säga barn från tidigare förhållanden.

Det bästa är därför att ni tar hjälp av en jurist för att reda ut vad som gäller. Men samma princip gäller egentligen här som för alla typer av övertagande av bostadslån. Om du vill ta över ett bostadslån från någon som har avlidit måste du omförhandla lånet med långivaren.

Kan ett barn ta över en förälders bostadslån?

Ja, om barnet är myndigt kan han eller hon ta över en förälders bostadslån. Åtminstone om barnets ekonomiska situation tillåter det, vilket det är långivaren som bedömer.

Detta kan till exempel bli aktuellt om föräldern hjälper sitt barn att köpa bostad, och därför står som låntagare för hela eller delar av lånet. Till slut kanske barnet har ekonomi för att ta över bostadslånet helt själv.

Tänk på! Är det så att du även äger hela eller delar av bostaden kan det vara bra att kolla upp om det blir några skattemässiga konsekvenser av att skriva över bostaden på barnet. Du kan till exempel behöva betala en kapitalvinstskatt. Detta kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida.

Om ditt barn vill ta över hela bolånet kan ni kontakta er långivare. Långivaren gör då en ny kreditprövning och räknar om lånet utifrån barnets ekonomi. Om långivaren bedömer att barnet kan betala av lånet flyttas lånet över till barnet.