Kan man få bostadslån trots betalningsanmärkning?

Ja, det finns möjlighet att få bostadslån trots betalningsanmärkningar, men förutsättningarna blir helt klart sämre. För det första är det ytterst få långivare som beviljar bostadslån trots betalningsanmärkningar, vilket innebär att utbudet av bolån blir begränsat. Och för det andra kommer en långivare som accepterar anmärkningar fortfarande kräva lite mer av dig för att kunna säkerställa att din betalningsförmåga är tillräckligt god för att klara av de kostnader som bostadslånet för med sig.

Tänk på! Även om en långivare kan acceptera betalningsanmärkningar får du inte ha hur många som helst, utan det finns i de flesta fall en viss gräns. Anmärkningarna måste i regel också vara äldre än sex månader för att långivaren ska acceptera dem.

Anledningen till att de flesta banker och långivare inte beviljar bostadslån till någon med betalningsanmärkningar är att de ser det som ett tecken på sämre betalningsförmåga, vilket i sin tur ökar risken för att de inte kommer få sina pengar tillbaka. Och risken blir så klart högre ju större lånebelopp det handlar om.

Med det sagt behöver du ju inte ha fått en anmärkning för att du inte har kunnat betala en faktura eller räkning, utan det kan ju också handla om rent slarv. Oavsett varför betalningsanmärkningen utfärdades är det dock en faktor som påverkar ditt kreditbetyg negativt, och därför är det viktigt att se över och eventuellt förbättra andra delar av din ekonomi innan du ansöker om bostadslån.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering om att du inte har betalat en skuld inom avtalad tid. Uppgiften registreras hos kreditupplysningsföretagen och är synlig för till exempel banker, långivare eller operatörer som gör en kreditupplysning på dig när du ansöker om lån eller tecknar ett abonnemang. Det finns två olika kategorier av betalningsanmärkningar: enskilda och allmänna. Enskilda betalningsanmärkningar är betalningskrav från privat sektor och kan exempelvis gälla en obetald hyresavgift eller varukostnad. Allmänna betalningsanmärkningar är betalningskrav från den offentliga sektorn, till exempel för obetalda skatter, böter, avgifter eller studielån.

Betalningsanmärkningar utfärdas inte av Kronofogden, utan av kreditupplysningsföretagen. Däremot måste ärendet om din obetalda skuld ha gått vidare till Kronofogden för att den över huvud taget ska noteras som en betalningsanmärkning. 

En betalningsanmärkning kan utfärdas om du har

 • En obetald faktura eller räkning som har gått vidare till Kronofogden
 • Fått beslut om att genomgå en skuldsanering
 • Missbrukat ett lån, bankkonto eller en kredit
 • Uteblivit från en förhandling i tingsrätten
 • Gått i konkurs
 • Genomgått misslyckade utmätningsförsök
 • Missat att bestrida ett betalningskrav och fått beslut om betalningsskyldighet av Kronofogden

Innan en betalningsanmärkning utfärdas kommer du få möjlighet att betala skulden. Personen eller företaget du är skyldig pengar (det vill säga borgenären) kommer först att skicka en eller flera påmminelser till dig, men betalar du inte kan borgenären välja att lämna över indrivningen till ett inkassoföretag. Inkassoföretaget kommer då att skicka en ny faktura till dig som visar skuldbeloppet plus andra avgifter som tillkommer (dröjsmålsränta och inkassoavgift).

Betalar du fortfarande inte skulden skickas den vidare till Kronofogden som i sin tur delar informationen med kreditupplysningsföretagen. Din skuld noteras då som en betalningsanmärkning i ditt kreditregister.

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?

Betalningsanmärkningar på privatpersoner finns kvar i registret tre år, och på företag i fem år. När en skuld väl har registrerats som en betalningsanmärkning finns det inget man kan göra för att ta bort den. Även om man betalar skulden kommer anmärkningen synas i kreditregistret i tre eller fem år.

Det bästa är med andra ord att försöka undvika att dra på sig betalningsanmärkningar över huvud taget. Det kanske kan låta lättare sagt än gjort, men det finns faktiskt vissa saker man kan tänka lite extra på för att minimera risken.

Så undviker du betalningsanmärkningar

 • Håll ordning på räkningar och fakturor (välj autogiro där det är möjligt så dras pengarna automatiskt) och betala så snart som möjligt.
 • Hör av dig till borgenären direkt om du skulle få problem med betalningen så kan ni förhoppningsvis komma fram till en lösning tillsammans.
 • Bestrid felaktiga betalningskrav omedelbart.

Hur påverkas bostadslånet av betalningsanmärkningar?

Med betalningsanmärkningar kan det som sagt bli svårt att beviljas bostadslån över huvud taget, men även om du skulle få ett bolån kommer dina anmärkningar fortfarande påverka villkoren för lånet. Eftersom risken för långivaren bedöms vara högre kommer du troligtvis få betala en högre ränta som ”kompensation”, och du får även vara beredd på att erbjudas ett lägre lånebelopp än vad du kanske har tänkt.

Något som du bör tänka på är att långivaren även kan skärpa sina krav för att öka säkerheten för bostadslånet, till exempel när det gäller inkomst och anställningsform. Du kan även behöva ansöka om bostadslånet med en medsökande eller borgensman för att få lånet beviljat.

Vad är skillnaden mellan medsökande och borgensman?

En medsökande har samma skyldigheter och betalningsansvar för bostadslånet som huvudlåntagaren under hela återbetalningstiden. En borgensman blir däremot bara betalningsskyldig om, och i så fall först när, huvudlåntagaren skulle få betalningsproblem. Men både en medsökande och borgensman ger en extra säkerhet för att lånet kommer betalas tillbaka, vilket kan förbättra förutsättningarna att få bolånet beviljat, att få låna ett högre belopp och att få låna med lägre ränta.

Hur stort bostadslån kan man få med betalningsanmärkningar?

Du får som sagt räkna med att erbjudas ett lägre lånebelopp om du har betalningsanmärkningar, men teoretiskt sett kan du vanligtvis få bostadslån på upp till mellan 5 och 6 gånger din årsinkomst (skuldkvotstaket hos många banker och långivare) och upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. De resterande 15 procenten, kontantinsatsen, måste du alltid bekosta själv. Läs mer om dessa regler på vår sida om bolånetaket.

Faktorer som avgör hur stort bostadslån du kan få

 • Din inkomst. Eftersom inkomsten används för att räkna ut din skuldkvot och mycket du har kvar att leva på efter att alla fasta utgifter är betalda (mer om kvar att leva på-kalkylen längre ner) är det en tungt vägande faktor för hur stort bostadslån du kan få. Med en hög årsinkomst har du så klart större chans att beviljas ett högre belopp, och tvärtom.
 • Din kreditvärdighet överlag. Ett högt kreditbetyg minskar risken för långivaren, så du som ansöker med betalningsanmärkningar bör se över om det finns något du kan göra för att förbättra andra delar av din ekonomi och på så vis höja betyget. Ju färre anmärkningar du har och ju äldre de är, desto bättre är det för ditt kreditbetyg.
 • Bostadens värde. Bostadsvärdet används för att räkna ut din belåningsgrad (lånet i förhållande till värdet på bostaden) som alltså får vara max 85 procent. Så även det är alltså en avgörande faktor hur mycket du har möjlighet att låna.
 • Ditt KALP-värde. KALP (kvar att leva på) är en kalkyl som långivarna använder för att bedöma hur stort utrymme som finns i din ekonomi för ytterligare lånekostnader, och även hur stora marginalerna är för att kunna hantera svängningar på räntemarknaden. De vill helt enkelt säkerställa att du har tillräckligt mycket pengar kvar att leva på när du har betalat alla dina fasta månadskostnader. Ju högre värde din KALP-kalkyl visar (det vill säga ju mer pengar du har kvar), desto större lån har du chans att få.
 • Om du har en medsökande på lånet eller ej. Är ni två som ska stå på bostadslånet är det er gemensamma betalningsförmåga som långivaren baserar sitt erbjudande på. Och det bör resultera i ett högre lånebelopp.

Var kan jag med betalningsanmärkning få lägst ränta på bostadslån?

Bluestep har den lägsta bolåneräntan för dig med betalningsanmärkningar just nu (kontrollerat 2024-07-12). Listräntan för ett rörligt bolån är 6.60 % men snitträntan är vanligtvis lägre än så.

Läs mer & ansök hos Bluestep

Är det dåligt att ta bostadslån med betalningsanmärkningar?

Ja, det kan vara dåligt att ta bostadslån med betalningsanmärkningar om du har fått anmärkningarna för att du upprepade gånger inte har kunnat betala en räkning eller faktura i tid. Det tyder på att din ekonomiska situation inte är tillräckligt stabil för att du ska kunna hantera ytterligare kostnader just nu. Särskilt inte så stora kostnader som ett bolån ofta för med sig.

Vänta tills dess att dina ekonomiska förutsättningar har förbättrats och betalningsanmärkningarna försvinner. Då har du inte bara större chans att beviljas bostadslån, utan du kommer troligtvis dessutom få låna med lägre ränta och bättre villkor överlag.

Källor

Vanliga frågor om bostadslån med betalningsanmärkning

Kan jag flytta mitt bostadslån om jag har betalningsanmärkning?

Ja, du kan flytta ditt bostadslån till en annan långivare fast du har en betalningsanmärkning. När du ska flytta ditt bostadslån till en annan långivare kommer den långivaren att göra en ny kreditbedömning av din ekonomi. 

Kan jag förhandla om mina villkor trots att jag har en betalningsanmärkning?

Ja, du kan alltid förhandla om räntan och villkoren. Att du har en betalningsanmärkning behöver ju inte betyda att du inte har koll på din ekonomi i dagsläget. När långivaren ser att du sköter ditt bolån och betalar din skuld i tid är det lättare att förhandla om bättre villkor.

Måste man ha en medsökande på bostadslån om man har betalningsanmärkning?

Nej, inte alltid, men det kan vara ett krav från långivaren för att de ska bevilja dig ett bostadslån. Det ökar nämligen säkerheten för lånet och minskar risken för långivaren.

Kan jag få bostadslån om jag har skulder hos Kronofogden?

Ingen av storbankerna kommer erbjuda dig lån om du har aktivt skuldsaldo hos Kronofogden. Däremot kan exempelvis Bluestep hjälpa dig med din bolåneansökan även om du har eller har haft skulder hos Kronofogden, men den möjligheten är de rätt ensamma om att erbjuda.