KALP

KALP, en förkortning för att ”kvar att leva på”, är en kalkyl som banker och långivare använder som underlag i sin bedömning av dig som potentiell bolånekund. De vill helt enkelt säkerställa att du har tillräckligt mycket pengar kvar att leva på efter att du har betalat alla dina fasta månadskostnader. Ju högre värde kalkylen visar, desto högre är chansen att du beviljas lån och får beloppet du önskar. På den här sidan berättar vi vilka uppgifter som ingår i kalkylen, hur KALP beräknas och vad som menas med kalkylränta.

Varför är KALP-kalkylen viktig?

KALP-kalkylen är viktig för att den hjälper banker och långivare att bedöma din betalningsförmåga och dina ekonomiska marginaler, vilket är avgörande för deras beslut om att bevilja dig ett bolån eller inte. Kalkylen visar också hur din ekonomi skulle påverkas av svängningar på räntemarknaden. För att bevilja dig ett bolån måste långivaren försäkra sig om att du kommer kunna hantera lånekostnaderna och samtidigt ha pengar kvar att leva på även om inkomsten sjunker och räntorna går upp.

Vad menas med kalkylränta?

Kalkylräntan är den ränta som banker och långivare utgår ifrån när de bedömer om de ska bevilja dig ett bolån eller inte, och den är alltid några procent högre än den ränta du faktiskt kommer att erbjudas. Syftet med det är att säkerställa att hushållet har tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar för att betala av bolånet även om räntan skulle stiga. Kalkylräntan ligger vanligtvis på mellan 6 och 8 procent.

Vi tar ett exempel. Ligger lånebeloppet på 1 miljon kronor och den aktuella bolåneräntan på 3 procent blir det en räntekostnad på cirka 2 500 kronor per månad (1 000 000 x 0,03/12). Men om banken räknar med en kalkylränta på 7 procent måste du alltså klara av en månadskostnad på cirka 5 830 kronor för att beviljas lånet.

Vilka uppgifter behövs för att göra en KALP-kalkyl?

 • Värdet på bostaden
 • Bolånets storlek
 • Hushållets totala inkomst före skatt
 • Hushållets storlek
 • Levnadskostnader
 • Driftkostnader

Vad räknas som levnadskostnader?

 • Mat
 • Hygienartiklar och förbrukningsvaror
 • Försäkringar
 • Fritidsaktiviteter
 • Kläder och skor
 • Bredband, mobiltelefoni och media

Ovanstående levnadskostnader beräknas sedan utifrån schablonbelopp som Konsumentverket har tagit fram, vilka du kan läsa mer om i dokumentet Hushållskostnader per månad. Enligt Konsumentverkets referensvärden för 2024 har en person som bor ensam levnadskostnader på drygt 9 000 kronor per månad (då är inte boendekostnader eller kostnader för transport eller hälsovård inräknade). Tänk dock på att schablonkostnaderna kan variera något mellan olika banker och långivare (bland annat beroende på om de utgår ifrån Konsumentverkets siffror eller ej).

Så beräknas KALP

För att beräkna ditt KALP-värde drar banken bort bolånekostnaderna, andra eventuella lånekostnader, levnadskostnader och driftkostnader från hushållets totala inkomster. Består hushållet av flera personer tas även det med i beräkningen, och finns det barn i hushållet beräknas kostnaden för barnen utifrån deras ålder.

Vad händer om min KALP visar ett negativt värde?

Om KALP-kalkylen visar ett negativt värde, det vill säga om hushållet bedöms ha för lite pengar kvar att leva på när alla fasta kostnader är betalda, kommer du troligtvis inte att beviljas ett bolån. Risken för att långivaren inte kommer få sina pengar tillbaka är helt enkelt för hög.

Men något som är viktigt att ha i åtanke är att det inte bara är för sin egen skull som banken säger nej. De får helt enkelt inte bevilja lån till någon som inte har tillräckligt goda förutsättningar för att hantera kostnaderna som lånet medför.

Hur högt måste KALP-värdet vara för att beviljas lån?

Hur högt ditt KALP-värde måste vara för att beviljas lån kan variera något mellan olika banker och långivare, och det är inte heller alla som anger någon exakt siffra. Gemensamt för samtliga långivare är dock att värdet måste vara positivt (att det över huvud taget finns pengar kvar efter att du har betalat alla fasta kostnader).

Vi rekommenderar att du kontaktar långivaren du vill teckna bolån hos och hör vad som gäller hos dem.

Kan man göra en egen KALP-kalkyl?

Ja, även om det alltid är banken som beräknar KALP i samband med din låneansökan skadar det ju inte att du gör en egen kalkyl för att få bättre koll på hur mycket pengar du faktiskt har att röra dig med. Du kan använda penna och papper, annars är det smidigast att samla alla uppgifter i ett Excel-dokument på datorn. Sammanställ alla kostnader vi har nämnt och dra bort dessa från din totala inkomst (netto) så ser du ditt KALP-värde (i alla fall på ett ungefär).

Källor