§1 Hur vi hanterar personuppgifter

Hos Bostadslån.com hanteras eller sparas inga personuppgifter. De uppgifter du lämnar i samband med en låneansökan hanteras hos respektive långivare och därför gäller även deras villkor gällande dina personuppgifter. Eftersom att alla låneansökningar hanteras av de långivare vi jämför på vår hemsida sparas alltså inga av dina uppgifter på Bostadslån.com, vi tar heller inga kreditupplysningar via vår hemsida.

§2 Vårt ansvar

Bostadslån.com tar inget ansvar för eventuella dispyter eller tvister gällande avtal mellan långivare och låntagare. Detta gäller för alla lån och avtal mellan parterna som stiftas genom vår hemsida, Bostadslån.com är ingen part i tvisterna och har heller inte något ansvar för eventuell ersättning. Eftersom att lånen upprättas uteslutande mellan långivare och låntagare är det endast dessa parter som kan krävas på ersättning och utgöra parter vid en juridisk konflikt. Vi tar heller inget ansvar för att den information som står på vår hemsida stämmer utan det är upp till dig att själv säkerställa informationens riktighet.
Vi rekommenderar ingen som har en dålig ekonomi eller svårigheter att betala tillbaka befintliga lån att belåna sig ytterligare. Vi rekommenderar därför att du innan låneansökan skapar dig en god överblick över din ekonomiska situation och din möjlighet att betala tillbaka lånet, så att du inte överbelånar dig. Vi avråder därför dig med skulder eller betalningssvårigheter att ansöka om ytterligare lån.

§3 Allmängiltiga villkor

De allmängiltiga villkoren kan komma att ändras, skrivas om eller utökas. Eftersom vi förbehåller oss denna rätt rekommenderar vi även dig som besökare att hålla kontinuerlig uppsikt över de aktuella villkoren.