Kan man få ett bostadslån utan inkomst?

Nej, du kan inte få ett bostadslån om du saknar inkomst. Din inkomst avgör hur mycket du får låna. Du behöver inte ha en fast anställning för att du ska få ett bostadslån men det krävs att du har någon form av inkomst. När långivarna beviljar lån tittar de på din återbetalningsförmåga. De gör en bedömning av om du kommer klara av att betala ditt bolån. Om du saknar inkomst finns det risk för att du inte kan betala de kostnader som ett bolån innebär

Bolån utan fast inkomst

Det finns långivare som erbjuder lån utan att du har en fast inkomst. De ser till hela din ekonomiska situation. För de långivarna är det viktigt att du kan visa att du klarar av att betala ränta och amortering på ditt bolån.

Däremot är det inte säkert att de långivarna beviljar stora bolån. Hur mycket du får låna beror både på din ekonomi och på vilket objekt som du vill låna till. 

Bolån utan fast anställning

Det går att få bolån utan fast anställning. Flera långivare väljer att titta på hela din ekonomiska situation och gör en samlad bedömning utifrån din betalningsförmåga. Det blir allt vanligare med andra anställningsformer som exempelvis projektanställning, säsongsanställning, timanställd, frilansare med mera. Fast anställning är alltså inte alltid ett krav. 

Öka dina chanser att få bolån med medsökande

Dina chanser att få ett bolån ökar om du ansöker tillsammans med en medsökande. En medsökande innebär en extra säkerhet eftersom ni är två som ansöker om bolånet. Det minskar risken att bolånet inte kan betalas tillbaka.

Det är väldigt vanligt att ha en medsökande, speciellt när det gäller bostadslån. När du ansöker om ett bolån tillsammans med en medsökande tittar långivaren på hela er samlade ekonomi.

En medsökande kan avgöra

  • Hur mycket du får låna
  • Räntan på lånet
  • Amorteringstakt
  • Återbetalningstid

Teckna ett låneskydd

Oavsett om du saknar inkomst eller inte bör du teckna ett låneskydd. Ett låneskydd är en försäkring som betalar ditt lån om din livssituation hastigt förändras på grund av att du till exempel blir sjuk eller ofrivilligt arbetslös. Ett låneskydd täcker vanligtvis bolånets månadsbetalning i upp till ett år. Det är en väldigt stor lättnad om du eller din medlåntagare skulle drabbas en svår sjukdom som gör att ni inte har möjlighet att arbeta.