Vad är lagfart?

I Sverige måste man enligt lag, när man köpt ett nytt hus, registrera sig som ägare av fastighet hos Lantmäteriet, och detta kallas att ansöka om lagfart. De regler som finns angående lagfart hos Lantmäteriet finns i jordabalkens tjugonde kapitel, andra paragrafen. Lagfarten måste ansökas om inom tre månader efter det att fastigheten bytt ägare och ansökan skall göras av den nya ägaren, vilken oftast är densamma som står skriven på det eventuella bostadslånet.

Kostnaden för att ansöka om lagfart

Ansökan om lagfarten är ganska viktig att ha koll på som köpare, och den består utav två avgifter: en expeditionsavgift och en stämpelskatt. Expeditionsavgiften är 825 kronor och den är fast. Stämpelskatten motsvarar 1,5 % av köpesumman av fastigheten och kan därför bli ganska hög, så den är bra att ha med i beräkningarna när du köper ett nytt hus.

Om du ärver fastigheten eller får fastigheten som gåva, och därför ansöker om lagfart, behöver du inte betala stämpelskatten, men däremot expeditionsavgiften.

Att ansöka om lagfart skiljer sig från att ansöka om bostadslån

Det är inte samma sak att ansöka om lagfart som att ansöka om ett bostadslån. Lagfarten ansöker du om hos Lantmäteriet, och inte banken. Och det finns en tidsgräns för lagfarten, som skall ansökas om inom tre månader från det att fastigheten bytt ägare. Ytterligare bestämmelser som är bra att veta om:

  • Köpehandlingen i original ska finnas med. Köpebrev eller köpekontrakt är exempel på godtagbara köpehandlingar.
  • Fullständig fastighetsbeteckning. I en fullständig fastighetsbeteckning skall bland annat traktnummer, kommun och fastighetsnummer finnas med.
  • Ett aktuellt värdeintyg. För att Lantmäteriet ska kunna avgöra stämpelskatten för din bostad behöver de veta vad fastighetens marknadsvärde. Detta intyg ska utfärdas av en sakkunnig, exempelvis en fastighetsmäklare, fastighetsvärderare eller en lantmätare.

Mer information om hur du ansöker om lagfart finns på Lantmäteriets hemsida.