Lagfart

En lagfart är ett bevis på vem som äger en fastighet eller tomt. Du ansöker om lagfarten hos Lantmäteriet inom tre månader efter att du har köpt en fastighet, och efter att de har kontrollerar att alla uppgifter stämmer registreras du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret.

Måste man ansöka om lagfart?

Ja, i Sverige måste du enligt lag ansöka om lagfart hos Lantmäteriet när du har köpt en fastighet. Varje gång en fastighet får en ny ägare ska detta föras in i Lantmäteriets fastighetsregistret, oavsett om ägarbytet har skett via köp, arv eller gåva.

Tips! Du hittar reglerna gällande lagfart i jordabalkens tjugonde kapitel, andra paragrafen, om du vill läsa mer.

I en lagfart finns uppgifter om dig som fastighetsägare, köpeskillingen och hur förvärvet har gått till. Om du har förvärvat en tomträtt behöver du ansöka om att registrera dig som tomträttsägare.

Behöver man ansöka om lagfart vid köp av bostadsrätt eller ägarlägenhet?

Har du köpt en bostadsrätt behöver du inte ansöka om lagfart. Det beror på att det är bostadsföreningen som äger lägenheten och att köpet bara ger dig rätt att bo där. Om du köper en ägarlägenhet måste du däremot ansöka om lagfart.

Vad kostar en lagfart?

När du ansöker om lagfart ska du betala två avgifter: en expeditionsavgift och en stämpelskatt. Expeditionsavgiften är 825 kronor och den är fast. Stämpelskatten motsvarar 1,5 procent av köpesumman av fastigheten och kan därför bli ganska hög, så den är bra att ha med i beräkningarna när du köper ett nytt hus.

Behöver man betala lagfartskostnad vid gåva?

Har du förvärvat en fastighet genom ett arv, gåva eller en bodelning behöver du inte betala stämpelskatt eftersom det inte är du som har betalat för själva fastigheten eller tomten. Däremot behöver du stå för expeditionsavgiften på 825 kronor för att Lantmäteriet ska ändra informationen i den befintliga lagfarten.

Att ansöka om lagfart skiljer sig från att ansöka om bostadslån

Det är inte samma sak att ansöka om lagfart som att ansöka om ett bostadslån. Lagfarten ansöker du om hos Lantmäteriet, och inte banken. Och det finns en tidsgräns för lagfarten: du måste ansöka om inom tre månader från det att fastigheten bytt ägare. Här nedanför ser du vad som ska finnas med i en ansökan om lagfart.

När du ansöker om lagfart ska du ha med

  • Köpehandlingen i original. Köpebrev eller köpekontrakt är exempel på godtagbara köpehandlingar.
  • Fullständig fastighetsbeteckning. I en fullständig fastighetsbeteckning ska bland annat traktnummer, kommun och fastighetsnummer finnas med.
  • Ett aktuellt värdeintyg. För att Lantmäteriet ska kunna avgöra stämpelskatten för din bostad behöver de veta fastighetens marknadsvärde. Detta intyg ska utfärdas av en sakkunnig, exempelvis en fastighetsmäklare, fastighetsvärderare eller en lantmätare.

Mer information om hur du ansöker om lagfart finns på Lantmäteriets hemsida.