Mamma ute och går med sina barnSedan mars förra året är möjligt för föräldrar som inte har sitt barn folkbokfört hos sig att få bostadsbidrag. Foto: Zodiacphoto/Shutterstock.com

Privatekonomi

Förra året infördes växelvist bostadsstöd för föräldrar som tidigare inte varit berättigade något stöd. I december månad fick 12 000 personer stödet men sammantaget har antalet hushåll med bostadsbidrag minskat, det rapporterar Hem och Hyra. Trots införandet av det nya bostadsstödet har andelen hushåll med bostadsbidrag minskat.

Omkring 35 procent av alla barn med separerade föräldrar bor lika mycket hos båda föräldrarna. Trots det har det tidigare bara varit möjligt för den föräldern som har barnet folkbokfört hos sig att få bostadsbidraget. Det blev det ändring på 1 mars förra året då växelvist bostadsstöd infördes. Bara i december fick 12 000 föräldrar det nya stödet, rapporterar Hem och Hyra.
Socialförsäkringsminister, Annika Strandhäll, sade redan 2017 till tidningen att stödet måste vara anpassat efter verkligheten, det vill säga att många barn bor ungefär lika mycket hos bägge föräldrarna.

Bostadsstödet var i genomsnitt på 2 000 kronor

Av de 12 000 som fick växelvist bostadsstöd i december var genomsnittsinkomsten 16 000 kronor i månaden. Hyran låg i genomsnitt på 6 200 kronor i månaden vilket innebar ett bostadsstöd på 2 000 kronor.
För det vanliga bostadsbidraget var genomsnittsinkomsten något lägre, omkring 14 000 kronor. Hyran var dessutom 200 kronor dyrare vilket gav ett bostadsbidrag på i snitt 2 600 kronor i månaden.
Föga förvånande är det i områdena kring Stockholm, Göteborg och Malmö som växelvist bostadsstöd är vanligast. På Gotland är det däremot minst vanligt med personer som beviljas det nya bostadsstödet.

Färre hushåll får bostadsbidrag

Trots att regeringen infört ett bostadsstöd som ska hjälpa fler föräldrar ekonomiskt har det totala antalet hushåll med bostadsbidrag minskat. Det är femte året i rad som det sker en minskning.
Bostadsbidrag är vanligast hos föräldrar som bor i hyresrätter. 92 procent av alla hushåll som får bostadsbidrag bor i den boendeformen.