Villa i snölandskap.Bostadsåret 2023 har präglats av sjunkande priser och färre affärer än vanligt. Inför 2024 är prognosen fler affärer och något högre priser. Foto: Karavanov_Lev/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Svensk Fastighetsförmedling konstaterar i ett pressmeddelande att bostadsmarknaden inte har varit på topp under 2023. Marknaden har varit väldigt trögrörlig, vilket har inneburit att tiotusentals personer inte har kunnat flytta fast de skulle ha velat. I slutet av året har marknaden dock blivit allt bättre och därför förutspår man bättre förutsättningar under 2024.

Ser man till antalet flyttar har bostadsmarknaden 2023 varit den sämsta sedan 90-talets ekonomiska kris. Under året har det gjorts ungefär lika många bostadsflyttar som under 2003. Skillnaden är dock att det nu bor 2 miljoner fler personer i landet.

Högre levnadskostnader har påverkat bostadsmarknaden

De svenska hushållens ekonomi har blivit alltmer ansträngd under året, på grund av höjda räntor och hög inflation.

– Problemet är främst att vi haft en noll/minusränta sedan 2014 och i högkonjunktur, vilket fått många som kommit in på bostadsmarknaden i denna period att tro att det inte kostar att bo, menar Erik Wikander, vice vd Svensk Fastighetsförmedling.

Men trots att året har varit tufft för många kan man utröna ett ljus i tunneln nu i slutet av året. Under andra hälften av 2023 har fler personer gått på visning, och under hösten har fler villor sålts än motsvarande period förra hösten.

Prognos för bostadsmarknaden 2024

Enligt Erik Wikander bör vi inte förvänta oss några större prishöjningar på bostäder nästa år. Till att börja med tror han att bostadsrättspriserna kommer sjunka något ytterligare som följd av högre avgifter till bostadsrättsföreningarna.

Är inflationen fortsatt låg kommer Riksbanken låta räntan ligga kvar i cirka ett halvår och sedan börja sänka. Svensk Fastighetsförmedlings prognos är att styrräntan kommer ligga på 2–2,5 procent om två år. Konsumenträntan kommer således ligga på 3–4 procent.

Detta leder till att köpare och säljare får högre självförtroende, och antalet försäljningar kommer att öka.

Efterfrågan på moderna bostäder med effektiv boyta

Vilken typ av bostad som efterfrågas har i princip svängt till motsatsen av det som efterfrågades under pandemin. Då ville man ha stora bostäder med utrymme för till exempel hemmakontor. Nu vill bostadsköparna snarare ha effektiva kvadratmeter och bostäder i bra skick.