Komplex av bostadsrätter sett från ovan.Byggbehovet i Sverige är fortsatt högt och samtidigt som man försöker bygga tillräckligt många bostäder är det svårt att veta om man kommer att lyckas tillfredsställa det långsiktiga behovet. Foto: vizual3d/Shutterstock

Bostadsmarknaden

Enligt Boverkets senaste prognos kommer ungefär 66 000 bostäder att börja byggas under år 2022. Av dem förväntas närmare 61 000 bostäder färdigställas, vilket innebär den högsta nivån på 30 år. Men behovet tycks inte sina.

Boverket ser en ökning av påbörjade bostäder under 2021. Påbörjade byggnationer av småhus ökade med så mycket som 25 procent, bostadsrätter med 15 procent och hyresrätter, som även står för hälften av de påbörjade bostäderna i Sverige, ökade med 10 procent.

Samtidigt är inte ökningen tillräcklig för att tillgodose det långsiktiga byggbehovet, menar analytiker vid Boverket, Hans-Åke Palmgren.

Behövs 60 000 bostäder per år

Analytiker vid Boverket, Hans-Åke Palmgren, menar att även om många bostäder byggs och färdigställs så är det inte tillräckligt på sikt. I år kommer endast en liten mängd fler bostäder byggas än vad behovet egentligen kräver, enligt Boverkets prognos.

– Under 2022 färdigställs cirka 61 000 bostäder, säger Hans-Åke Palmgren. Det är den högsta nivån på 30 år, men endast marginellt fler än det långsiktiga byggbehovet.

Enligt Boverkets beräkningar behövs närmare 60 000 bostäder byggas och färdigställas varje år fram till år 2030 för att det långsiktiga byggbehovet ska tillfredsställas.

Högt byggbehov men svårt att bedöma tid

Samtidigt som byggbehovet är fortsatt högt är det svårt att bedöma exakt hur många bostäder som kommer att färdigställas under året. Leveransförseningar och den höga efterfrågan på material är två anledningar som Boverket ser som svårbedömda.

Även om befolkningsökningen i sig inte utgör behovet av fler bostäder finns det andra anledningar till att bygga mer, menar bostadsmarknadsanalytiker vid Boverket, Bengt J. Eriksson.

– Även om det inte finns behov av fler bostäder till följd av befolkningsökning så kan det ändå behöva byggas bostäder av andra skäl i flera regioner, säger Bengt J. Eriksson och fortsätter: Det kan till exempel handla om bostäder för äldre eller bostäder av andra typer än de som i dag erbjuds.