Händer som håller i en spargris och ett miniatyrhusDe hushållen vars privatekonomi har påverkats av coronakrisen har möjlighet att pausa amorteringen på sina bolån. Det ger dem dessutom en möjlighet att spara undan pengar. Foto: Alexander Raths/Shutterstock.com

Bolån

Finansinspektionens beslut att slopa amorteringskravet tillfälligt gör det möjligt för de hushåll som har drabbats av coronakrisen att pausa sina amorteringar. Men alla bör inte ansöka om amorteringsfrihet, skriver SvD Näringsliv.

Från och med den 14 april kan alla som vill ansöka om amorteringsfrihet efter att Finansinspektionen beslutat att tillfälligt slopa amorteringskravet för både nya och befintliga bolånekunder. Redan nu är det många hushåll som har hört av sig till bankerna. Men det är inte alla som gynnas av att pausa sina amorteringar.

Ekonomer positiva till Finansinspektionens beslut

Flera ekonomer tycker att det är bra att Finansinspektionen har valt att pausa amorteringskravet. Avanzas sparekonom, Johanna Kull, tycker att det är en bra åtgärd. Men bara för att möjligheten finns så betyder det inte att man ska använda sig av den. Det är främst människor som har påverkats av coronakrisen genom att de fått en lägre inkomst, blivit arbetslösa eller saknar en ordentligt buffert.

Chans att stärka hushållskassan

Maria Landeborn på Danske Bank håller med Johanna Kull. För de som har blivit korttidspermitterade eller de som riskerar att bli arbetslösa finns det absolut en anledning att ansöka om att få pausa amorteringarna på sina bolån för att kunna stärka hushållskassan.
De som har bolån som de måste amortera på och har svårt att lägga undan pengar, kan nu ansöka om att få minska sina amorteringar eller ansöka om amorteringsfrihet. Det gör det möjligt att lägga undan pengar och bygga upp en ekonomisk krockkudde.

Viktigt att ha en ekonomisk buffert

Enligt Johanna Kull fungerar en buffert som en privatekonomisk flytväst. Det är bra om man har lättillgängliga pengar om man skulle förlora sitt arbete. Om man bara har sparat genom att amortera på sitt bolån är pengarna låsta till bostaden.
Storleken på en buffert varierar utifrån hur hushållet ser ut, vilka inkomster man har och hur man lever. Enligt Maria Landeborn är det en bra tumregel att ha ett par månadslöner på ett sparkonto.
I dag har storbankerna nollränta på vanliga sparkonton, så vill man ha ränta på sina pengar bör man se sig om. Det finns flera nischbanker som erbjuder både ränta och insättningsgaranti.

Pausa inte amorteringarna om du inte måste

Du bör inte pausa amorteringarna om din privatekonomi inte har påverkats av coronakrisen. Enligt Maria Landeborn är det bättre att fortsätta att amortera på sina bolån eftersom det sänker hushållets risker. När lånen minskar blir känsligheten för stigande räntor mindre och dessutom blir man mindre känslig för fallande bostadspriser, vilket kan ske i kristider.